Søgning

Udbud

5. oktober 2022

Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige kontrakter pr. 10.10.2022

Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for udførelse af igangværende offentlige kontrakter.

Sanktionspakken begrænser også russiske virksomheders mulighed for at deltage i udbud. Læs mere herom i vores artikel; Sanktioner fra EU udelukker russiske virksomheder fra udbud.

Den 5. sanktionspakkes betydning for igangværende offentlige kontrakter

Sanktionerne (vedtaget af EU den 8.4.2022) betyder blandt andet, at nedenstående personer og virksomheder ikke må deltage i gennemførelsen af igangværende offentlige kontrakter:

Dette gælder allerede nu for alle kontrakter, der er indgået efter sanktionspakkens vedtagelse – det vil sige fra den 9.4.2022. For kontrakter, som er indgået inden den 9.4.2022, træder forbuddet i kraft den 10.10.2022.

Sanktionerne omfatter alle offentlige kontrakter, som overstiger tærskelværdierne i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet eller koncessionsdirektivet. Det gælder også, selvom kontrakten er omfattet af en konkret undtagelse til udbudspligt.

Visse kontrakter kan fortsat gennemføres, men kun hvis den enkelte medlemsstat udsteder en specifik tilladelse hertil.


Hvad skal den offentlige udbyder gøre?

Som ordregiver er man pr. 10.10.2022 forpligtet til at forholde sig til, om sanktionerne rammer leverandører eller underleverandører på igangværende kontrakter, idet disse kontrakter i givet fald skal suspenderes eller bringes til ophør.

Det er derfor nødvendigt for alle ordregivere at gennemføre en kontrol af alle eksisterende kontrakter, der kan være omfattet af sanktionerne (kontrakter, der overstiger tærskelværdierne i udbudsloven eller direktiverne nævnt ovenfor).

For at sikre, at russiskejede virksomheder ikke tildeles eller gennemfører en offentlig kontrakt, må ordregiveren derfor klarlægge hele den vindende tilbudsgivers ejerstruktur. Det er i mange tilfælde ikke ligetil at konstatere, om en virksomhed er etableret i Rusland. Og det er om end endnu mere vanskeligt at dokumentere, om en virksomhed er ejet af en eller flere russiske statsborgere eller virksomheder – eller om en ikke-russisk virksomhed handler på vegne af en russisk statsborger eller virksomhed. Men ordregiver er forpligtet til at foretage disse undersøgelser.

For tilbudsgivere og leverandører bør det tillige undersøges, om der anvendes underleverandører, som er etableret i Rusland eller har russiske ejere – og i givet fald om der skal ske udskiftning af disse.


Focus Advokater bemærker

Alle offentlige ordregivere pålægges at gennemføre en kontrol af alle eksisterende kontrakter, der kan være omfattet af sanktionerne (over tærskelværdierne), hvilket kan være omfattende samt svært at detektere, herunder i tilstrækkelig grad.

Focus Advokater har stor erfaring med at gennemføre ovenstående undersøgelser og kan være behjælpelig med at gennemføre de nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser eller bistå med rådgivning herom.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for udbudsret. Din virksomhed kan også få gennemført hele udbudsprocessen digitalt i overensstemmelse med de gældende krav samt få løbende rådgivning og kvalitetssikring af jeres udbudsmateriale via udbudsportalen – FOCUS UDBUD.

Har du spørgsmål, eller har du som ordregiver eller tilbudsgiver brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokater ved partner, advokat Karina Dolmer Andersen.

Læs/genlæs

Sanktioner fra EU udelukker russiske virksomheder fra udbud.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.