Søgning

Information

Vores rådgivning
er baseret på en
tæt dialog og et nærværende samarbejde

Samarbejde

Information
til dig som
kunde

Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, vi leverer til dig som kunde, medmindre andet er aftalt skriftligt. Download dem herunder. Læs også om vores prispolitik og klientoplysninger på siden her.

Downloads
pdf
Focus Advokaters forretningsbetingelser

Prispolitik

Sammen afstemmer vi pris og forventninger til vores ydelser
Det kan være vanskeligt at fastsætte en samlet pris på en opgave ved opgavens modtagelse. Derfor har vi forskellige prismodeller. Når vi påtager os en ny opgave, finder vi sammen med dig som kunde den prismodel, der passer bedst til opgaven – eller en kombination af flere prismodeller. Vi giver gerne et prisoverlag, når vi modtager opgaven, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer dig som kunde, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige prisoverslaget.

Afregning efter timeforbrug
Vores mest anvendte prismodel er afregning efter medgået tid. Det er en prismodel, der resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet og de specialkompetencer, der er brugt på at løse opgaven. Timesatser varierer alt efter hvilken juridisk medarbejder, der udfører arbejdet.

Fast pris på opgaven
I situationer, hvor hele rådgivningsopgaven kan defineres på forhånd, kan vi på baggrund af nogle specifikke forudsætninger give en fast pris på opgaven.

Generelt
I situationer, hvor vi ikke på forhånd har aftalt en prismodel, baserer vi vores pris på forskellige parametre:

– Sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet
– Det forventede tidsforbrug
– Omfanget af anvendt specialviden
– Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, fx tinglysnings- og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til større kopiering og forsendelse mv. betales af kunden ud over honoraret.

Orientering om retshjælp
Når vi påtager os en opgave for dig som privatperson, undersøger vi altid i hvilket omfang, du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller ifølge den forsikring, du har tegnet. Hvis salæret skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskabet, vil du blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. Vi forbeholder os ret til at frasige os sager, der salærmæssigt skal dækkes af en privat retshjælpsforsikring.

Uforpligtende tilbud
Du er altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med vores jurister. Kontaktpersoner inden for vores forskellige forretningsområder finder du her. Du er også velkommen til at ringe på vores hovednummer tlf. 63 14 20 20, så hjælper vi dig gerne videre.

Advokatetiske regler

Vi varetager altid dine interesser bedst muligt
Vores kvalitetssikring omfatter en række interne procedurer og regler for alle ansatte, som supplerer de advokatetiske regler om bl.a. god advokatskik, lov om værdipapirhandel og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I den proces ligger naturligvis også fuld fortrolighed og en garanti for, at vi har undersøgt habilitet og interesseforhold, før vi påtager os en given sag.
 
Advokaterne hos Focus Advokater P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Det er Advokatrådet, der fører tilsyn med advokaterne, ligesom det er Advokatrådet, der har udarbejdet de advokatetiske regler. Advokatnævnet er et lovbestemt uafhængigt klageorgan, der påser overholdelsen af god advokatskik. Advokatnævnet kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Du kan læse mere om de advokatetiske regler på  Advokatsamfundets hjemmeside, ligesom du kan læse mere om god advokatskik og klageadgang på siden her.

Bankoplysninger og klientmidler

Focus Advokater benytter følgende pengeinstitutter i relation til indeståender på klientkonti:

Arbejdernes Landsbank A/S
Filial: Erhvervscenter Fyn, Torvegade 3, 5000 Odense C

Danske Bank A/S
Filial: Finanscenter Fyn, Albani Torv 2 og 3 sal, 5000 Odense C

Frørup Andelskasse
Filial: Frørup Afdeling, Sportsvænget 2, 5871 Frørup

Jyske Bank A/S
Filial: Jyske Bank Odense Erhverv, Mageløs 8, 5100 Odense C

Nordea Bank Danmark A/S
Filial: Erhvervscenter Fyn, Vestre Stationsvej 7,2. BOKS 189, 5000 Odense C

Nordfyns Bank A/S
Filial: Skibhus afdeling, Skibhusvej 55, 5100 Odense C

Nykredit Bank A/S
Filial: Odense Erhvervscenter, Mageløs 2, 5100 Odense C

Spar Nord Bank A/S
Filial: Spar Nord Odense, Fælledvej 3, 5000 Odense C

Sparekassen Sjælland/Fyn A/S
Filial: Erhvervscenter Fyn,Herregårdscentret 23, 5600 Faaborg

Sydbank A/S
Filial: Odense, Søndre Boulevard 39-41, 5000 Odense C

Sparekassen Danmark A/S
Filial: ErhvervCortex Park Vest 3, 5230 Odense M

Forsikring og garanti

Focus Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Alle vores advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring. Dette gælder uanset om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Focus Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klageadgang

Vi bestræber os på at leve op til vores kunders forventninger, og vi arbejder målrettet på at levere juridisk rådgivning på et højt etisk og fagligt niveau.

Hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig tage kontakt til den sagsansvarlige partner. Din henvendelse vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Focus Advokater er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Focus Advokater og/eller utilfredshed med Focus Advokaters adfærd, kan du klage over salærets størrelse og/eller adfærden til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tel. 33 96 97 97
Mail: postkasse@advokatnaevnet.dk
Web: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Generel vejledning om klageadgang findes på advokatnaevnet.dk. Bemærk, at Focus Advokater ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette er aftalt med kunden.

Internationalt samarbejde

Juridisk rådgivning på tværs af landegrænser
En væsentlig del af vores sager har internationalt indhold, og stadig flere af vores kunder har behov for juridisk rådgivning, der går på tværs af landegrænser. Vi har derfor styrket kontaktnettet til vores kolleger i udlandet. For dig som kunde betyder det, at vi kan trække på kompetencer og viden hos lokalkendte advokater over hele verden.

Specielt på det tyske marked har vi gennem mange fungeret som rådgiver for danske og tyske virksomheder. Vores rådgivning sker på baggrund af et indgående kendskab til begge landes kultur og sprog kombineret med juridiske ekspertise inden for både dansk ret og tysk ret. Ønsker du kontakt til en af vores samarbejdspartnere, hjælper vores advokater og oversættere gerne med at formidle kontakten.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.