Søgning

Udbud

5. juli 2022

Sanktioner fra EU udelukker russiske virksomheder fra udbud

Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for at deltage i udbud og udførelse af offentlige kontrakter.

Det indebærer, at ordregivere og tilbudsgivere samt leverandører skal være opmærksomme på russiske virksomheders deltagelse såvel direkte som indirekte i både kommende udbud som i allerede indgåede offentlige kontrakter.

Den 5. sanktionspakkes betydning for tildeling af offentlige kontrakter

Sanktionerne (vedtaget af EU den 8.4.2022) betyder blandt andet, at ordregivere i EU ikke må tildele offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter til:

Den 5. sanktionspakkes betydning for igangværende offentlige kontrakter

Samtidig medfører sanktionerne, at de ovenstående personer og virksomheder ikke må deltage i gennemførelsen af igangværende offentlige kontrakter.

Dette gælder for alle kontrakter, der er indgået efter sanktionspakkens vedtagelse – det vil sige fra den 9.4.2022. For kontrakter, som er indgået inden den 9.4.2022, træder forbuddet først i kraft den 10.10.2022.

Sanktionerne omfatter alle offentlige kontrakter, som overstiger tærskelværdierne i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet eller koncessionsdirektivet. Det gælder også, selvom kontrakten er omfattet af en konkret undtagelse til udbudspligt.

Visse kontrakter kan fortsat tildeles og gennemføres, men kun hvis den enkelte medlemsstat udsteder en specifik tilladelse hertil.

Hvad skal den offentlige udbyder gøre?

Som ordregivere er man forpligtet til at undersøge, om en tilbudsgiver er omfattet af sanktioner forud for en eventuel tildelingsbeslutning. For at sikre, at russiskejede virksomheder ikke tildeles en offentlig kontrakt, må ordregiveren derfor klarlægge hele den vindende tilbudsgivers ejerstruktur.

Det er i mange tilfælde ikke ligetil at konstatere, om en virksomhed er etableret i Rusland. Og det er omend endnu mere vanskeligt at dokumentere, om en virksomhed er ejet af en eller flere russiske statsborgere eller virksomheder – eller om en ikke-russisk virksomhed handler på vegne af en russisk statsborger eller virksomhed. Men ordregiver er forpligtet til at foretage undersøgelserne.

Ordregivere skal også forholde sig til, om sanktionerne rammer leverandører eller underleverandører på igangværende kontrakter, idet disse kontrakter i givet fald skal suspenderes eller bringes til ophør.

Sanktionerne omfatter også fra 10.10.2022 kontrakter, der er indgået før 9.4.2022. Det er derfor nødvendigt at gennemføre en kontrol af alle eksisterende kontrakter, der kan være omfattet af sanktionerne (kontrakter der overstiger tærskelværdierne i udbudsloven eller direktiverne nævnt ovenfor).

For tilbudsgivere og leverandører bør det tillige undersøges, om der anvendes underleverandører, som er etableret i Rusland eller har russiske ejere – og i givet fald om der skal ske udskiftning af disse.

Focus Advokater bemærker

Alle offentlige ordregivere pålægges at gennemføre en kontrol af alle eksisterende kontrakter, der kan være omfattet af sanktionerne (over tærskelværdierne), hvilket kan være omfattende samt svært at detektere, herunder i tilstrækkelig grad. Focus Advokater har erfaring med at gennemføre ovenstående undersøgelser og kan være behjælpelig med at gennemføre de nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser.

Læs/genlæs

Nye tærskelværdier for 2022 og 2023 er offentliggjort.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for udbudsret. Din virksomhed kan også få gennemført hele udbudsprocessen digitalt i overensstemmelse med de gældende krav, samt få løbende rådgivning og kvalitetssikring af jeres udbudsmateriale via udbudsportalen – FOCUS UDBUD.

Har du spørgsmål, eller har du som ordregiver eller tilbudsgiver brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokater ved partner, advokat Karina Dolmer Andersen.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.