Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

23. november 2022

Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne

Overtrædelse af persondatareglerne kan OGSÅ være en overtrædelse af konkurrencereglerne

I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.

Som udgangspunkt er persondataret og konkurrenceret to forskellige og separate områder, der varetager forskellige hensyn. Der er dog også et krydsfelt mellem de to områder; beslutninger og aftaler af og mellem virksomheder vedrørende indsamlingen og brugen af persondata, som kan have stor betydning for både økonomien og konkurrencen.

Dette krydsfelt kommer lige nu til udtryk i en tysk sag, hvor de tyske konkurrencemyndigheder i 2019 har forbudt Facebook at sammenligne og kombinere egne brugerdata med data indhentet fra andre internetsider, herunder også data fra Instagram, der er en integreret del af Facebook-koncernen. Ifølge Facebooks brugerbetingelser kunne brugerne kun benytte Facebook, hvis Facebook samtidigt måtte indsamle data om brugeren uden for Facebook.

De tyske konkurrencemyndigheder fastslog, at Facebook havde udnyttet, at brugere af Facebook praktisk talt ikke kan skifte til andre sociale netværk, og at et obligatorisk samtykke til Facebooks brugerbetingelser, ikke var et tilstrækkeligt grundlag for en så intensiv databehandling, da det eneste valg brugeren har, enten er at acceptere den omfattende indsamling, sammenligning og håndtering af data eller at afstå fra at bruge det sociale netværk. I en sådan situation kan brugerens valg ikke betegnes som frivilligt samtykke. Facebook havde således både overtrådt de konkurrenceretlige regler om misbrug af dominerende stilling og de persondataretlige regler om samtykke ifølge de tyske konkurrencemyndigheder.

Facebook indbragte afgørelsen til en tysk domstol, som anlagde en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. EU-Domstolens generaladvokat, A. Rantos, fremsatte den 20. september 2022 et forslag til afgørelse. Her udtaler generaladvokaten, at selv om en konkurrencemyndighed ikke kan træffe afgørelse om en overtrædelse af persondatareglerne, kan konkurrencemyndigheden ikke desto mindre under udøvelse af sine egne beføjelser tage hensyn til om en adfærd er i strid med de personretlige regler.

Generaladvokatens forslag til afgørelse er ikke bindende for EU-Domstolen, men et forslag til afgørelse er ofte en god indikator for retningen i den kommende dom. Den endelige afklaring af spørgsmålet afventer dog fortsat en dom fra EU-Domstolen.

Focus Advokater bemærker

De tyske myndigheders afgørelse overfor Facebook og generaladvokatens forslag til afgørelse er et sidespring i forhold til tidligere EU-praksis, hvor det er fastslået, at der ikke er behov for at anvende konkurrenceretten sammen med persondataretten, hvis persondatareglerne regulerer og beskytter et bestemt forhold ’tilstrækkeligt’. I den tyske sag mod Facebook blev forholdet ’tilstrækkeligt’ beskyttet af persondatarettens regler for samtykke, men alligevel blev der af de tyske konkurrencemyndigheder meddelt forbud mod Facebooks indsamling og håndtering af data under henvisning til de konkurrenceretlige regler. Hvis EU-Domstolen følger generaladvokatens forslag til afgørelse, vil fremtidige mulige overtrædelser af persondatareglerne derfor også kunne anskues som konkurrenceretlige overtrædelser, med den konsekvens, at konkurrencerettens bøde- og strafferegler supplerer persondatarettens, ligesom berørte kan kræve erstatning efter konkurrenceerstatningsloven og ikke kun efter persondatarettens regler om erstatning. 

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.