Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

30. juni 2023

EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset

Hvis din virksomhed sælger eller markedsfører produkter på andres onlineplatforme, eller hvis disse udgør en konkurrent til din virksomhed, har EU’s nye forordning, betydning for dig.


The Digital Services Act Package

EU har i mange år været opmærksom på den stigende digitalisering og virksomheders øget onlinesalg. I december 2020 fremlagde EU-Kommissionen ”the Digital Services Act Package”, som en del af deres strategi for at sikre klare og tilstrækkelige juridiske rammer for onlineplatforme. Pakken indeholder to forordninger;

 1. forordningen om digitale tjenester (”DSA”) og
 2. forordningen om digitale markeder (”DMA”).


Forordningerne udgør to søjler i en hidtil uset regulering af det digitale område. Lovpakken skal skabe et sikkert digitalt univers gennem lige vilkår for sælgere og annoncører på onlineplatformtjenester for at fremme innovation, vækst og konkurrenceevne.

DSA moderniserer e-handelsdirektivet, således at forbrugerne bliver bedre beskyttet online. DSA omfatter som udgangspunkt alle udbydere af onlineformidling i EU, og finder anvendelse fra den 17.2.2024. Modsat DSA findes søsterreguleringen, DMA, der regulerer større platformstjenester, der udgør såkaldte ”gatekeepere”. DMA finder anvendelse fra den 2.5.2023.

Digital Markets Act

Reglerne i DMA er primært rettet mod tech-giganter, der udpeges som gatekeepere, f.eks. Google, Amazon, Facebook m.v. En SMV kan være en gatekeeper, hvis den vil være i stand til betydeligt at underminere den frie markedsadgang for platformstjenester, hvorfor disse formentlig sjældent vil blive udpeget som gatekeepere.

Formålet med DMA er at sikre, at gatekeepere ikke misbruger deres onlineposition. Derfor oplister DMA en række forpligtelser og forbud, som skal sikre, at gatekeeperne ikke pålægger deres brugere urimelige betingelser for anvendelsen af platformen.

Forpligtelser under DMA

Hvis en onlineplatformstjeneste udpeges som gatekeeper, indeholder DMA over 30 forpligtelser og krav, som denne skal efterleve. Gatekeeperen skal årligt fremsende en rapport til EU-Kommissionen, hvori gatekeeperen beskriver de foranstaltninger, som denne har gennemført for at overholde alle forpligtelserne i DMA.

Foruden forpligtelserne indeholder DMA 12 forbud. Heriblandt et forbud mod favorisering af produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv, fremfor tilsvarende produkter fra en tredjepart. Gatekeeperen skal derfor anvende retfærdige og ikke-diskriminerende betingelser for en rangordning af produkter på platformen. Desuden må en gatekeeper ikke forhindre en virksomhed i at tilbyde de samme produkter gennem en tredjeparts platform, eller virksomhedens egen onlinesalgskanal, til priser eller betingelser, der er forskellige fra dem, der tilbydes gennem gatekeeperens platform.


Hvilke virksomheder omfattes af DMA?

Der er i forordningen fastsat en række objektive kriterier, der skal være opfyldt, førend en platform betragtes som en gatekeeper.

En virksomhed udpeges som gatekeeper, hvis følgende tre betingelser opfyldes:

 1. Virksomheden har en betydelig indvirkning på det indre marked.
  Dette kriterie anses for at være opfyldt, hvis virksomheden udbyder den samme platformstjeneste i mindst tre medlemsstater og har en årlig omsætning i EU på mindst EUR 7,5 mia. i hvert af de seneste tre regnskabsår, eller hvis den gennemsnitlige markedskapitalisering eller dens tilsvarende reelle markedsværdi beløb sig til mindst EUR 75 mia. i det seneste regnskabsår.
 2. Virksomheden udbyder en central platformstjeneste, der er en vigtig gateway for erhvervsbrugere til at nå ud til slutbrugerne.
  Dette omfatter, at virksomheden i det seneste regnskabsår har mindst 45 millioner månedlige aktive EU-slutbrugere og mindst 10.000 årlige aktive erhvervsbrugere, der er etableret eller beliggende i EU.
  Metoden til opgørelsen af aktive slut- og erhvervsbrugere kan være forskellig fra platform til platform. DMA indeholder et bilag, hvoraf metoden fremgår.
 3. Virksomheden skal også have en grundfæstet og varig stilling i sine aktiviteter, eller det kan forventes, at den vil få en sådan stilling i nær fremtid. Dette opfyldes, hvis ovenstående kriterie blev opfyldt i hver af de seneste tre regnskabsår.

Opfylder en virksomhed betingelserne for at være en gatekeeper, skal denne underrette EU-Kommissionen senest to måneder efter, at tærsklerne er opfyldt. Herefter træffer EU-Kommissionen beslutning om, hvorvidt virksomheden kan anses for at være en gatekeeper. Virksomhederne har således selv ansvaret for at være opmærksomme på, om de opfylder betingelserne for at være en gatekeeper.

Sanktioner

Ved overtrædelse af DMA, kan EU-Kommissionen pålægge gatekeepere en bøde på op til 10 % af gatekeeperens samlede årlige omsætning på verdensplan. Ved gentagelsestilfælde kan bøden stige til 20 %. EU-Kommissionen har endvidere mulighed for at pålægge tvangsbøder på op til 5 % af den gennemsnitlige daglige omsætning på verdensplan, hvis gatekeeperen ikke efterkommer en eventuel afgørelse fra EU-Kommissionen.

Focus Advokater bemærker

Det næste skridt er, at EU-Kommissionen udpeger gatekeepere. Vi forventer at se de første beslutninger om udpegelsen af gatekeeperne ved udgangen af sommeren 2023. Herefter har gatekeeperne højst seks måneder til at efterleve forordningens krav.   

Selvom din virksomhed ikke bliver udpeget som en gatekeeper, kan forordningen alligevel have betydning for dig. Hvis din virksomhed bruger en platformstjeneste, som er udpeget som gatekeeper til at udbyde eller markedsføre produkter – eller hvis du i konkurrence med gatekeepere – har du mulighed for at klage til EU-Kommissionen over gatekeeperens manglende overholdelse af DMA.


Forordningen kan læses her.

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrenceretlige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til


  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.