Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

5. juli 2021

Østrigs Højesteret har stadfæstet karteldomstolens dom mod PSA

Den østrigske karteldomstol har ved dom af 14.05.2020 fastslået, at importøren af henholdsvis Peugeot, Citroën og Opel – den østrigske importør, PSA – har misbrugt sin dominerende stilling over for en forhandler i Østrig. Dette har Østrigs Højesteret nu stadfæstet.

Se Focus Advokaters nyhedsbrev om karteldomstolens dom her.

Dommen

Østrigs Højesteret har stadfæstet den østrigske karteldomstols dom i sagen og har dermed fastslået, at PSA har misbrugt sin dominerende stilling ved distribution af nye biler. Dog har Højesteret også sendt dele af sagen tilbage til karteldomstolen igen.

Den tilbagesendte del af sagen drejer sig om, at forhandleren skulle deltage i kampagner og dermed fik begrænset sin frihed til selv at prissætte. Højesteret bemærker, at det ikke muligt at fastslå, at PSA misbrugte sin dominerende stilling, blot fordi forhandleren var forpligtet til at deltage i kampagnerne. Karteldomstolen manglede at vurdere om dette forhold faktisk begrænsede forhandlerens frihed til at prissætte.

For den resterende del af sagen har Højesteret pålagt PSA at bringe misbruget af sin dominerende stilling til ophør. Det indebærer, at PSA skal fjerne bonusordningen, der bliver beregnet på baggrund af kundetilfredshedsundersøgelser.

For distribution af nye biler er PSA blevet pålagt at opgive deres overdrevent høje salgsmål, ligesom de skal ophøre med deres meget lave prissætning på detailmarkedet via deres egne forhandlere –  især hvis forhandleres eventuelle tab herved dækkes af PSA – når andre uafhængige forhandlere sideløbende skal betale beløb, der gør det umuligt at konkurrere med PSA’s egne forhandlere på detailmarkedet.

For reparation af biler er PSA blevet pålagt at fjerne forhandlernes forpligtelser om at udføre reparationer på grundlag af garanti- og reklamationskrav for kunder under vilkår fastsat af PSA, hvilket var et bekosteligt og urentabelt system for forhandleren.

PSA er også blevet pålagt at stoppe med at overvælte omkostningerne ved Mystery Shopping og revision til forhandleren ved at inkludere disse omkostninger i den faste pris for forhandleruddannelse.

Dommen er endnu ikke offentliggjort, og vi kender derfor ikke det fulde omfang af afgørelsen.

Focus Advokater bemærker

Reglerne for at fastslå en dominerende stilling er anderledes efter de østrigske konkurrenceregler end under Danmarks og EU’s konkurrenceregler. Ved de østrigske regler er det tilstrækkeligt for at blive betragtet som en dominerende virksomhed, at virksomheden har en overlegen markedsposition i forhold til virksomhedens kunder eller leverandører – en såkaldt ”relativ dominans”. Dette kan f.eks. forekomme, hvis kunderne ikke handler med andre leverandører. I EU generelt og i Danmark findes begrebet om ”relativ dominans” ikke.

I Danmark indtager en virksomhed en dominerende stilling, når den har en økonomisk magtposition, som gør den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence og dermed kan handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder.

Dommen er dermed ikke direkte anvendelig i Danmark og i resten af EU, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt en importør af biler er dominerende. Dommen er dog direkte anvendelig, når det kommer til spørgsmålet om hvilke handlinger, der i givet fald udgør misbrug, hvis importøren er dominerende.

Læs også

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.