Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

21. september 2020

GUBI har gjort brug af bindende videresalgspriser

GUBI accepterer bøde på 6 mio. kr.

GUBI, en designvirksomhed inden for møbler og belysning, har i strid med konkurrenceloven stillet krav til sine forhandlere om, at GUBIs vejledende priser skulle overholdes som minimumspriser i forbindelse med forhandlernes videresalg til forbrugerne. GUBI har accepteret at betale en bøde på kr. 6.000.000. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på overtrædelsens varighed og grovhed samt GUBIs omsætning. Derudover er der blevet lagt vægt på, at GUBI selv har henvendt sig til KFST og erkendt overtrædelsen samt har indført foranstaltninger, der skal sikre, at lignende overtrædelser ikke sker igen.

Regelgrundlaget

Konkurrenceloven forbyder aftaler mellem virksomheder, der enten har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. En producents, leverandørs eller grossists fastsættelse af videresalgspriser (eller dele af videresalgspriserne) over for et efterfølgende distributionsled, betragtes som en såkaldt hardcore overtrædelse af konkurrenceloven, der har til formål at begrænse konkurrencen. Det indebærer, at der en formodning for, at en leverandørs fastsættelse af sine forhandleres videresalgspriser til forbrugeren, begrænser konkurrencen.
 
Det er dog ikke enhver indflydelse på næste salgsleds prisfastsættelse, der er ulovlig. Vejledende priser er som oftest helt lovlige. Det er f.eks. nyttigt for en producent, leverandør eller grossist, der har indgående markedskendskab, at vejlede forhandlere om, hvilken pris produktet forventes at kunne sælges til. På den måde undgås det, at forhandleren bruger tid og ressourcer, eller påtager sig unødig risiko for at finde ud af det mest rigtige prisleje for produktet.
 
Det er også ofte lovligt at fastsætte en maksimalpris, som forhandleren ikke må overskride, eller en minimumsrabat, der skal overholdes i forbindelse med en kampagne, hvor leverandøren ønsker at kunderne loves produktet til en bestemt (maksimal)pris eller minimumsrabat i forhold til de vejledende priser. Forhandleren skal dog være fri til at sælge til en lavere pris eller med en højere rabat.
 
Hverken vejledende priser eller maksimalpriser må dog blive et middel til at fastsætte eller håndhæve faste priser eller minimumspriser over for det næste salgsled.
 
Der er enkelte helt særlige situationer, hvor bindende videresalgspriser på trods af ovenstående er lovlige og direkte konkurrencefremmende. Der er dog tale om exceptionelle situationer med et snævert anvendelsesområde.


Hvad kan man gøre for at undgå overtrædelse?

Forbuddet mod at fastsætte bindende videresalgspriser indebærer, at der ikke må fastsættes faste priser eller minimumspriser, der skal overholdes af det næste salgsled. Vejledende priser og maksimumpriser kan dog også være problematiske, hvis de ledsages af enten trusler, advarsler eller sanktioner om f.eks. frafald af leverandørrabatter eller frafald af tilskud til markedsføringskampagner m.m., hvis et prisniveau ikke overholdes. Også foranstaltninger, der har til formål at afsløre forhandlere, der sælger til lavere priser er problematiske. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. være elektroniske eller manuelle systemer til prisovervågning, indberetningskrav eller bonus, hvis en forhandler indberetter en anden. Også en påtrykt vejledende pris på varen kan være problematisk.
 
Som producent, leverandør eller grossist er det derfor vigtigt at sørge for, at man ikke anvender bindende videresalgspriser – uanset form. Derudover er det vigtigt, hvis der anvendes maksimum- eller vejledende priser, at sørge for, at der ikke anvendes f.eks. prisovervågningssystemer indberetningskrav eller -bonus samt at overveje nødvendigheden af påtrykte priser på varen.
 
I mange tilfælde har en leverandør et naturligt – og lovligt – behov for audit af sine forhandlere. I den forbindelse bør anvendes revisor med et specifikt opdrag til at konstatere om forhandleren lever op til kontraktens lovlige krav, så der ikke opstår usikkerhed om, hvorvidt audit i virkeligheden er et ulovligt prisovervågningssystem.
 

Alle medarbejdere skal overholde konkurrenceloven

Endeligt er det afgørende at sikre, at alle i virksomhedens organisation overholder konkurrenceloven, da virksomheden som udgangspunkt er ansvarlig for samtlige ansattes handlinger. Virksomheden kan gøres strafferetligt ansvarlig for foranstaltninger, der er foretaget eller iværksat af dens ansatte – uanset om disse er iværksat uden ledelsens samtykke eller kendskab. Bøderne i sådanne sager er ofte i millionklassen for så vidt angår de involverede virksomheder, mens involverede medarbejdere risikerer bøder på flere hundrede tusinder kroner og fængselsstraf.
 
Afgørelsen kan findes her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.