Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

18. november 2022

EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL

EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.

Sagens baggrund

I april 2021 accepterede EU-Kommissionen en henvisning efter fusionskontrolforordningen art. 22 (den såkaldte ”hollandske klausul”) fra Frankrig, Belgien, Grækenland, Island, Holland og Norge vedr. Illuminas påtænkte overtagelse af GRAIL. Den påtænkte fusion opfyldte ikke tærsklerne i fusionskontrolforordningen og blev ikke anmeldt i nogen medlemsstat til nationale konkurrencemyndigheder. EU-Kommissionen fandt dog, at fusionen opfyldte kriterierne for henvisning efter art. 22, hvilket indebærer, at fusionen påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne, og at der er fare for, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt i de medlemsstater, som har henvist fusionen – uanset at de sædvanlige krav til omsætning ikke var opfyldt. Derudover fandt EU-Kommissionen, at GRAILs omsætning reelt ikke afspejlede GRAILs position og dermed virksomhedens reelle markedsstyrke. Illumina anlagde efterfølgende sag ved Retten med påstand om, at EU-Kommissionens beslutning om at imødekomme henvisningen skulle annulleres. Retten stadfæstede ved afgørelse af 13.7.2021 EU-Kommissionens afgørelse fra april 2021 og bekræftede derved EU-Kommissionens kompetence til at undersøge virkningerne af den påtænkte fusion.


Gun-jumping

I august 2021, imens EU-Kommissionen undersøgte den påtænkte fusion, annoncerede Illumina, at opkøbet af GRAIL var gennemført. EU-Kommissionen har, som en reaktion herpå, vedtaget en klagepunktmeddelelse i juli 2022, hvori EU-Kommissionen gør gældende, at Illumina og GRAIL har overtrådt fusionskontrolforordningen ved at implementere overtagelsen, inden EU-Kommissionen havde godkendt fusionen, hvilket kaldes gun jumping. Hvis EU-Kommissionen fastslår, at parterne faktisk gennemførte fusionen forud for EU-Kommissionens undersøgelse, vil virksomhederne kunne blive pålagt en bøde på op til 10 % af hver af virksomhedernes årlige omsætning.

EU-Kommissionen har ikke endeligt taget stilling til, om Illumina og GRAIL faktisk har gennemført fusionen, og om der derfor skal foretages foranstaltninger til genoprettelse eller bevarelse af den effektive konkurrence.

EU-Kommissionens nylige afgørelse om fusionen

EU-Kommissionen har nu fundet, at Illumina ville få mulighed for – og incitamentet til – at udelukke GRAILs konkurrenter fra markedet. Illumina ville fx kunne nægte at levere sine systemer til GRAILs konkurrenter. Ligesom Illumina ville kunne øge priserne, forringe kvaliteten eller forsinke leverancerne. EU-Kommissionen fandt, at disse muligheder vil resultere i en betydelig skadelig virkning på den effektive konkurrence på markedet for udvikling og markedsføring af kræftopdagelsesprøver.

Både Illumina og GRAIL har appelleret dommen til EU’s første instans, Retten, som nu skal behandle spørgsmålet, om fusionen er forenelig med det indre marked.

Focus Advokater bemærker

Sagen viser, at det ikke kun er fusioner, hvor virksomhederne har en stor omsætning og markedsandel, der kan erklæres uforenelig med det indre marked. EU-Kommissionen har også øje på fusioner, som ikke er anmeldelsespligtige. I dette tilfælde er den ene virksomhed, GRAIL, en startup-virksomhed, som specialiserer sig i kræftopdagelsesprøver i et tidligt stadie, og som derfor på sigt vil kunne opnå en stor omsætning. Ligesom der var en frygt for, at innovationen skades til ugunst for forbrugerne, hvis fusionen erklæres forenelig med det indre marked.

Det er første gang, at EU-Kommissionen har pålagt virksomheder et midlertidigt påbud, som følge af at man har forsøgt at gennemføre transaktionen, før EU-Kommissionen har godkendt den. Formålet med dette påbud er ifølge EU-Kommissionen;


EU-Kommissionens pressemeddelelse om forbud mod fusionen kan læses her.

EU-Kommissionens pressemeddelelse om midlertidigt påbud kan læses her.

Træk på vores ekspertise

Har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.