Søgning

Offentlig ret

14. marts 2023

Den naboretlige tålegrænse

Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.

Reglerne

Det følger af almindelige naboretlige regler, at en ejer af en fast ejendom kan forpligtes at fjerne varige naboulemper, det være sig i form af støj-, lugt-, røg-, støv-, skygge- og indbliksgener mv.

Om en gene skal tåles af naboen, eller man som nabo har retlig mulighed for at forhindre genen – eller eventuelt som alternativ kan kræve erstatning – afhænger af , hvad der med rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på det geneforvoldende område. Det er en konkret vurdering af genernes karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter.

Den aktuelle sag

En sådan vurdering har været genstand for en sag igennem mere end 5 år ved domstole, og er nu kommet til et resultat. Det drejer sig om en sag om Bridgewalking Lillebælt, hvor parterne er nået til enighed om en løsning, der tilfredsstiller alle, og hvor generne for naboerne på jyllandssiden imødekommes ved, at der etableres en ny nødudgang samtidig med, at den gangbro på jyllandssiden, der hidtil har fungeret som nødudgang, vil blive fjernet. Hermed bliver generne i form af vindstøj og indbliksgener ved brugen af gangbroen fjernet, uden at det har nogen indflydelse på den fortsatte drift af forlystelsen.

Ved byretten blev resultatet, at den naboretlige tålegrænse var overskredet fsv. angik indbliksgener, men derimod fandtes det ikke bevist, at der var støjgener, og dommen lød på erstatning til naboerne. Den takkede naboerne imidlertid nej tak til, og dommen blev anket til Østre Landsret for knap 2 år siden. Nu er det altså lykkedes parterne at nå til en forligsmæssig løsning, hvor generne fjernes, og samtidig bliver der etableret en ny nødudgang, så forlystelsen Bridgewalking Lillebælt kan fortsætte som hidtil.

Naboerne i sagen har være bistået af advokat Jacob Fabritius de Tengnagel, og hvor naboerne efter megen tålmodighed og vedholdenhed nu kan se frem til, at forliget bliver effektueret inden for nærmeste fremtid.

Rådgivning

Focus Advokater bistår såvel myndigheder som virksomheder, når det skal rådgives om offentligretlige regler. Læs mere her, hvordan vi kan hjælpe, ligesom du er velkommen til at kontakte vores team for offentlig ret.

Relaterede links 

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.