Søgning

Fast Ejendom

25. oktober 2023

Når stormfloden raser – regler for genopførelse

Når en stormflod raser, går det ud over mange konstruktioner og indretninger langs kysten. Det rejser spørgsmålet, om man blot kan genopføre på ny? Her skal man være opmærksom på, at der kan være forskellige regelsæt, der regulerer dette, bl.a. forskellige myndigheder, der eventuelt skal spørges, før man genopfører på ny. Læs mere her.

På vand

På vandet er det, for så vidt angår bade- og bådebroer, som udgangspunkt kommunen, der er myndighed, men kan dog i nogle tilfælde være Kystdirektoratet, som også er myndighed for bådelifte.

I de enkelte kommuner er der forskel på, hvordan spørgsmålet om genopførelse af broer håndteres. F.eks. kan der i den konkrete tilladelse til en given bro på forhånd være håndteret, at samme tilladelse også gælder ved en genopførelse. I sådanne tilfælde vil det typisk være anført, at genopførelse skal være sket inden for en kortere frist – som man selvfølgelig må være opmærksom på. Det vil formentlig også være en forudsætning, at der er tale om i al væsentlighed samme bro på samme placering.

På land

Bevæger man sig ind på land, vil der som udgangspunkt gælde restriktioner i forhold til navnlig strandbeskyttelseslinjen, som man skal være opmærksom på i forhold til genopførelse. Selvom man tidligere måtte have fået en dispensation til en given konstruktion eller indretning, som f.eks. en grundejerforenings sti langs havet, som nu er skyllet væk, så vil man skulle ansøge om en ny dispensation.

I sager om genopførelse pga. hændelige undergang, som her en stormflod, så vil hensynet til den enkeltes berettigede forventning om igen at kunne få tilladelse til det, som man hidtil har haft tilladelse til, spille en stor rolle. Men man kan under tiden blive mødt af krav fra den pågældende myndighed om f.eks. en ændret placering eller lignende, hvor der i ansøgning om genopførelse/genindretning vil skulle ske en afvejning af de interesser, der i en given sag er på spil, og som varetages af myndighederne. Her vil indholdet af de forskellige regelsæt, der gælder, som f.eks. landskabelige og planlægningsmæssige hensyn, kunne tale imod en genopførelse. Man skal således også være opmærksom på, at der oftest skal indhentes tilladelse/dispensation efter flere regelsæt og/eller flere myndigheder, som f.eks. landzonetilladelse og/eller byggetilladelse hos kommunen, og tilladelse/dispensation hos fredningsnævnet i forhold til en eventuel fredning etc.

Rådgivning

Focus Advokater har stor erfaring med at rådgive om de retlige rammer, der findes for en given ejendom, herunder hvilke faldgruber man skal være opmærksom på i forbindelse med genopførelse/genindretning ved hændelige undergang. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning er du velkommen til at kontakte vores team for plan- og miljøforhold.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.