Søgning

IPR

15. januar 2021

3 råd til at undgå juridiske faldgruber inden for influencer marketing

Influencer marketing er ikke et nyt begreb, men det er efterhånden blevet en markedsføringsmetode, som mange virksomheder benytter, og som dermed er blevet en hel industri i sig selv. Markedsføringsloven finder også anvendelse for influencer marketing. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed kender de juridiske spilleregler, når I bruger influencere.

Influencere har typisk via sociale medier adgang til en specifik målgruppe af forbrugere. Forbrugermålgruppen har tillid til disse influencere og til deres anmeldelser af produkter og brands. Der kan derfor være en stor forretningsmæssig værdi i at bruge influencer marketing. Som ved enhver anden markedsføring er man som virksomhed ansvarlig for, at markedsføringen er lovlig. Det betyder også, at virksomheder er ansvarlige for, at deres influencere overholder markedsføringsreglerne.

Vi giver her 3 råd, som virksomheder, der gør brug af influencer marketing, med fordel kan følge:

1. Vær opmærksom på reglerne i markedsføringsloven, som er særlig relevante for influencer marketing

Det siger sig selv, at markedsføringsloven skal overholdes. I den henseende vil vi særligt fremhæve forbuddet mod skjult reklame og kravene til sammenlignende reklame.

Skjult reklame er ulovlig. Det skal være klart for forbrugeren, at der er tale om en reklame, når influencerne omtaler et produkt, typisk via opslag på de sociale medier (SoMe-opslag).


Flere og flere influencere er på det seneste blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for ikke tydeligt at markere deres opslag på sociale medier som reklame. Hvis influenceren modtager betaling, produkter, ydelser, rabatter el. lign. for SoMe-opslag om et produkt eller brand, er der tale om en reklame. Det kræver ikke, at der er indgået en skriftlig aftale herom mellem influenceren og virksomheden, som ønsker produktet markedsført.


Virksomheder bør fremhæve over for deres influencer, at der skal være en tydelig markering af ”Reklame” eller ”Annonce” ved enhver reklame og markedsføring, som influenceren benytter sig af.

Hvis influenceren i sin reklame sammenligner virksomhedens produkt/brand med konkurrerende produkter/brands, skal reklamen også overholde markedsføringens krav til lovlig sammenlignende reklame. Det betyder særligt, at konkurrenternes produkter eller brands ikke må miskrediteres, og at sammenligningen skal være objektiv og basere sig på dokumenterbare egenskaber (fx vedr. pris).

2. Gem korrespondancen med influenceren

Forbrugerombudsmanden kan pålægge influenceren bøder for ikke at overholde markedsføringsloven. Det ændrer dog ikke på, at virksomheden også kan ifalde et ansvar i tilfælde, hvor markedsføringsloven ikke overholdes.

Virksomheden bør sikre sig, at virksomheden har en skriftlig aftale med influenceren, som blandet andet indeholder vilkår for markedsføringen. Dette kan ses som en formildende omstændighed, når virksomhedens ansvar for en eventuel overtrædelse af markedsføringsloven skal vurderes.

Samtidig har virksomheden også pligt til at reagere over for influenceren, hvis virksomheden bliver opmærksom på, at influenceren ikke følger reglerne. I modsat fald kan virksomhedens manglende reaktion blive set som en stiltiende accept af den ulovlige markedsføring.

3. Stop samarbejdet

Hvis influenceren gentagne gange bryder loven ved ikke at markere sine indlæg med ”Reklame” eller ”Annonce” eller på anden måde handler i uoverensstemmelse med reglerne, så bør virksomheden stoppe samarbejdet med influenceren. Ved at stoppe samarbejdet viser virksomheden, at virksomheden ikke accepterer overtrædelse af reglerne, og at virksomheden ikke ønsker at samarbejde med influencere, som overtræder reglerne.

Kontakt os

Har du spørgsmål til influencer marketing, og reglerne inden for SoMe og markedsføring, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for markedsføringsret og IPR her. Vi kan hjælpe med at udarbejde en samarbejdsaftale mellem virksomhed og influencer og yde rådgivning om, hvordan I bedst beskytter jeres virksomhed inden for influencer marketing.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.