Søgning

Markedsføringsret

13. april 2023

Øget opmærksomhed på virksomheders brug af ”grønne” udsagn i deres markedsføring

Øget indsats mod ”greenwashing”

Forbrugerombudsmanden øger opmærksomheden på virksomheders brug af ”grønne” udsagn i deres markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har intensiveret sit tilsyn med greenwashing og har den seneste tid indskærpet kravene i markedsføringsloven over for flere virksomheder i forbindelse med brug af udsagn om bæredygtighed, miljø- eller klimaanprisninger i deres markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har yderligere oplyst, at virksomheder fremover kan forvente at blive politianmeldt, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at virksomheder anvender vildledende udsagn.

Greenwashing

Greenwashing er vildledende markedsføring om ”grønne” udsagn, f.eks. udsagn om et produkt eller en virksomheds bæredygtighed eller miljø- eller klimaanprisning over produktet eller virksomheden.

En anprisning er en slags reklame, der bliver brugt som markedsføring på selve vareemballagen, for at få os til at købe. Anprisningerne kan være af forskellige karakter, og fremhæver forskellige kvaliteter af en vare.

Forbrugerombudsmanden har den seneste tid offentliggjort en række afgørelser om virksomheders ulovlige brug af udsagn om bæredygtighed, miljø- eller klimaanprisninger i deres markedsføring. Den stigende interesse for greenwashing fortsætter, efter Forbrugerombudsmanden i 2022 fik bevilliget yderligere 7 mio. kr. årligt til at styrke ressourcerne til bekæmpelse af greenwashing. Derudover har regeringen for nylig fremsat lovforslag om fængselsstraf for grove tilfælde af bl.a. greenwashing.


Dom for greenwashing

I slutningen af 2022 kom Danmarks første dom for greenwashing efter en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden. Københavns Byret idømte den anmeldte virksomhed en bøde på 25.000 kr. for at have markedsført sine produkter som miljøvenlige, selvom de ikke var det.

Det er vigtigt, at produkter, der markedsføres som klimavenlige, også reelt er beviseligt bedre for klimaet end andre alternativer på markedet. Ellers kan der være tale om greenwashing. Dette er omdrejningspunktet i en verserende sag, hvor Danish Crown i landsdækkende reklamer havde markedsført dansk svinekød som ”mere klimavenlig, end du tror” samt ved at anvende udtrykket ”klimakontrolleret gris”. I den principielle sag skal Vestre Landsret tage stilling til, hvorvidt udtrykkene er vildledende efter markedsføringsloven, idet produktion af svinekød i Danmark i udgangspunktet er klimabelastende.

Senest har Forbrugerombudsmanden i sin pressemeddelelse af 6. januar 2023 anført, at flere bilfirmaer har benyttet budskaber i deres markedsføring, der fik deres produkter til at fremstå, som om de var mindre skadelige for miljøet, end de faktisk var. Virksomhederne havde bl.a. anvendt betegnelsen ”hybrid”, selvom der alene var tale om mild-hybridbiler samt anvendt udsagnene ”mere sikker og miljøbevidst end nogensinde””miljørigtig bil” og ”en bil til dig, der vil have en miljørigtig uden at være begrænset på rækkevidde”. Udsagnene var – ifølge Forbrugerombudsmanden – vildledende, og Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet reglerne om vildledning over for virksomhederne.


Skærpede krav til miljømarkedsføring

Forbrugerombudsmanden har også offentliggjort en kvikguide om miljømarkedsføring i december 2022, der beskriver, hvad virksomheder skal være opmærksomme på, når virksomheder markedsfører deres produkter som mindre klima eller miljø belastet end andre produktet på markedet. Forbrugerombudsmanden forventer at påbegynde revideringen af vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v. fra 2014 i 2023.

Desuden har EU-kommissionen den 22. marts 2023 fremsat forslag til et nyt direktiv, som indfører minimumskrav til, hvordan virksomheder skal dokumentere påstande med miljøanprisninger, og hvordan virksomhederne må formidle disse anprisninger. Direktivforslaget sikrer, at forbrugere bliver tilstrækkeligt oplyst om miljøegenskaberne ved de tilegnede produkter eller tjenesteydelser, samt at virksomheder, der i øvrigt gør en indsat for klimaet eller miljøet, kan markedsføre sine vigtige budskaber. Direktivforslaget afventer nu godkendelse af Europa-Parlamentet og Rådet, før det eventuelt vedtages.

Focus Advokater bemærker

På baggrund af den stigende regulering og antal sager, samt Forbrugerombudsmandens skærpet tilsyn med greenwashing, er det vigtigt, at man som virksomhed er påpasselig med anvendelsen af miljø- eller klimaudsagn i sin markedsføring. Er din virksomheds produkter mindre belastende for klimaet eller miljøet end andre produkter, kræves der dokumentation for rigtigheden af oplysningerne om de faktiske forhold, for at du kan anvende markedsføringsbudskaber herom.

Det er vanskeligt at kalde et produkt eller andet for bæredygtigt uden at vildlede, idet dokumentation for påstanden om bæredygtig baseres på en livscyklusanalyse, der viser, at din virksomhed ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov.  

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for markedsføringsret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for markedsføringsretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for markedsføringsretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til markedsføringsretlige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.