Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

28. januar 2022

22 diskoteker har fået bøder for kartelsamarbejde

De 22 diskoteker havde indgået aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg til virksomheder, som følge af det nye civile bødesystem. Få her et indblik i sagen, reglerne og hvad virksomheder, der indgår indkøbssamarbejde, skal være særligt opmærksomme på.

Sagen

Diskotekerne er alle medlemmer og ejere af NOX Network ApS, som er et landsdækkende indkøbssamarbejde mellem diskoteker primært beliggende i Jylland, men også enkelte på Fyn. I indkøbssamarbejdet havde medlemmerne indgået aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden og havde dermed aftalt at opdele markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har behandlet sagen som et markedsdelingskartel, hvor diskotekerne betragtes som hinandens konkurrenter; som minimum potentielle konkurrenter, på trods af mere end 300 km afstand mellem diskoteker i de geografiske yderpunkter. Sagen viser, at geografiske beskyttelsesområder i ellers lovlige indkøbsaftaler mellem virksomheder, der er aktive på samme produktmarked, kan betragtes som markedsdelingskarteller, selvom virksomheder ikke nødvendigvis er aktive på samme geografiske marked.

Overtrædelserne har fundet sted i forskellige perioder, hvoraf den korteste har varet et år og ni måneder og den længste har varet i 15 år og ti måneder.

Virksomhederne har fået bøder på mellem kr. 28.000 og kr. 278.000. Bøderne er fastsat på baggrund af overtrædelsernes grovhed, varighed og virksomhedernes omsætning. Der er tale om meget lave bødestraffe sammenlignet med tidligere praksis for lignende overtrædelser af konkurrenceloven. Det meget lave bødeniveau skyldes, at bøder for konkurrencelovsovertrædelser maksimalt kan udgøre 10% af virksomhedens samlede omsætning i foregående år. I sagerne her er bøder vedtaget i 2021 og således beregnet ud fra omsætningen i 2020, hvor diskotekerne har været ramt af nedlukninger det meste af året på grund af Covid-19. Desuden har det været en formildende omstændighed ved fastsættelsen af bøderne, at alle virksomhederne selv har medvirket til at opklare sagerne.

Det er første gang, at Konkurrencerådet selv har udstedt bødeforlæg til virksomheder, som følge af det nye civile bødesystem, der trådte i kraft med ændringerne til konkurrenceloven den 4. marts 2021. Det er med lovændringen også Konkurrencerådet selv, der fremadrettet vil indbringe sager om udmåling af bøder for domstolene.

Regelgrundlaget

Konkurrenceloven forbyder aftaler mellem virksomheder, der enten har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. En aftale mellem faktiske eller potentielle konkurrenter om at opdele markeder anses for at have til formål at begrænse konkurrencen.


Focus Advokater bemærker

Som virksomhed, der indgår i et indkøbssamarbejde, skal man være særligt opmærksom på, hvilke aftaler man indgår med øvrige medlemmer, fordi de samtidig er potentielt konkurrerende virksomheder. Sagen her viser desuden, at man kan være potentielle konkurrenter, blot man er aktive på samme produktmarked, selvom der geografisk er stor afstand mellem to virksomheder. De potentielt ulovlige forhold er ikke blot opdeling af markeder, men også aftaler om fastsættelse af priser, kundedeling mv., og man bør generelt undgå drøftelser af sådanne emner. Derudover er det vigtigt altid at overveje om en udveksling af informationer mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter kan have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelser fra henholdsvis december 2021 og januar 2022 kan findes her og her.


Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.