Søgning

Generelt

29. maj 2020

Status på hjælpepakkerne til erhvervslivet under coronakrisen

De hjælpepakker til erhvervslivet, som er indført på grund af coronakrisen, står til at udløbe den 8.7.2020. Det, der har størst betydning for erhvervslivet, er lønkompensationsordningen og muligheden for kompensation af faste udgifter. Spørgsmålet er generelt, hvad status er i dag, og hvad der vil ske efter den 8.7.2020. Læs mere her.


Lønkompensationsordningen

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der pr. den 25.5.2020 er modtaget 33.574 godkendte ansøgninger om lønkompensation. Der er på den baggrund udbetalt 8.761 mio. kr., og 226.320 jobs er omfattet. Samtidig har 51.720 selvstændige modtaget kompensation for 3.509 mio. kr.

En ekspertgruppe af økonomer har den 27.5.2020 afleveret en rapport til Finansministeriet med anbefalinger om ordningens fremtid. Her fremgår det blandt andet, at kompensationsordningen til selvstændige mv. og lønkompensationsordningen vil have store samfundsmæssige omkostninger, hvis de videreføres som generelle ordninger. Ekspertgruppen foreslår derfor, at ordningerne afvikles, og i det væsentligste ophører den 8.7.2020 som planlagt. Samtidig anfører eksperterne dog, at der er argumenter for at gøre enkelte undtagelser efter den 8.7.2020.

Det vurderes, at virksomheder, der stadig er lukket med forbud, bør kunne få adgang til lønkompensation (til medarbejderne). Det foreslås også, at virksomheder, der har haft mindre end en måned til at åbne, kan få adgang til kompensation for faste omkostninger i yderligere en måned. Der foreslås ikke undtagelser for kompensationsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende mv.


Kompensation for faste udgifter

Der foreligger endnu ingen officielle data om, hvor mange der har fået kompensation for faste udgifter eller hvor mange, der har søgt. Af rapporten fra ekspertgruppen fremgår det dog, at der pr. den 18.5.2020 var bevilget 600 mio. kr. til udbetaling i henhold til ordningen.

Ekspertgruppen foreslår, at det efter den 8.7.2020 kan være relevant med midlertidige kompensationsordninger for faste omkostninger for virksomheder, der bliver ramt forskudt af coronakrisen, og de sæsonbetonede dele af turismeerhvervet. Anbefalingen er dog, at fortsatte ordninger kun iværksættes, hvis det kan konstateres, at brancher som helhed oplever markant lavere afsætningsmuligheder.


Hvad vil der ske?

Regeringen og Folketinget skal inden for den nærmeste fremtid beslutte, hvad der skal ske med den fortsatte genåbning af Danmark. Som et led heri vil Folketinget også skulle forholde sig til, om – og i hvilket omfang – hjælpepakkerne skal ophøre den 8.7.2020. Formentlig vil man i vidt omfang rette sig efter ekspertgruppens anbefalinger, hvilket kan få konsekvenser for de virksomheder, som fortsat er nødsaget til at benytte sig af hjælpepakker på grund af svigtende omsætning og/eller forretningsgrundlag. Når kompensationsordningerne udfases, vil disse virksomheder være nødt til at se sig om efter andre muligheder for at sikre sig et grundlag for at overleve – eller få vurderet, om der overhovedet kan findes et sådant grundlag.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.