Søgning

Generelt

3. april 2020

Sø- og Handelsretten: Lægemiddels pris var ulovligt høj

Læs her nyhedsindlæg om en ny dom om misbrug af dominerende stilling og om sagens aktualitet i lyset af COVID-19

Sø- og Handelsretten har fastslået, at lægemiddeldistributøren CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling ved i perioden 28. april 2014 til 26. oktober 2014, at sætte prisen på et ve-stimulerende lægemiddel op med ca. 2000% fra 45 kr. til 945 kr.

Sagen i korte træk

De danske hospitaler indkøber medicin gennem Amgros, der er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler. I 2013 udbød Amgros en rammeaftale, der løb fra 1. april 2014 til 31. marts 2015 om levering af det ve-stimulerende lægemiddel Syntocinon. Vinderen af udbuddet, en parallelimportør af lægemidlet, oplevede leveringsproblemer allerede fra start og regionerne indkøbte derfor i stedet hos CD Pharma, som var den eneste alternative leverandør af lægemidlet på det danske marked. De første indkøb hos CD Pharma blev prissat til 45 kr. men derefter steg prisen hurtigt til 945 kr., en stigning på ca. 2000%. I oktober blev prisen dog sat ned til 225 kr.

Inden prisstigningen har prisen på Syntocinon været stabil på ca. 44 kr. pr. pakke i perioden 2007-2014.

CD Pharmas adfærd indebar, at regionerne via Amgros betalte ca. 6 millioner kroner mere end Amgros skulle have betalt i medfør af den aftalte pris med vinderen af udbuddet.

Konkurrencemyndighedernes afgørelse

Konkurrencerådet afgjorde i 2018 at CD Pharma indtog en dominerende stilling på markedet for salg af Syntocinon. CD Pharma var derfor underlagt et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Det betyder for eksempel, at priserne på produkterne ikke må være urimeligt høje.

CD Pharmas begrundelse for prisstigningen var, at prisstigningen skulle dække et eventuelt tab, hvis CD Pharma ”brændte inde” med et større parti af varen. Konkurrencemyndighederne var ikke enige i, at dette kunne begrunde prisstigningen, bl.a. fordi lægemidlet havde en holdbarhed på 5 år. Prisen var derfor urimelig høj og CD Pharma havde derfor misbrugt sin dominerende stilling.

Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse.

Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten har nu bekræftet, at CD Pharma indtog en dominerende stilling, da de i betydeligt omfang kunne handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder. En prisstigning på mere end 2000 % stod ikke i rimeligt forhold til varens økonomiske værdi og CD Pharma misbrugte derfor sin dominerende stilling.

CD Pharma har mulighed for at anke Sø- og Handelsrettens dom til Østre Landsret (og evt. Højesteret).

Derudover afventer også en mulig straffesag for CD Pharma’s misbrug af sin dominerende stilling.

Sagens aktualitet i lyset af COVID-19

Vi ser i dag en mangel på flere kritiske produkter, som håndsprit, mundbind osv.

Denne mangel kan medføre, at virksomheder der er i stand til levere disse produkter kan opnå en mulighed for at indtage en dominerende stilling, selvom virksomheden – som CD Pharma – ikke normalt indtager en dominerende stilling. Dermed kan virksomheden udnytte krisen og efterspørgslen til at prissætte produkterne urimeligt højt.

Det betyder, at en virksomhed som normalt ikke vil indtage en dominerende stilling, kan være dominerende pga. de aktuelle markedsforhold, og derfor skal være særligt opmærksom på, hvordan virksomheden prissætter. Konkurrencerådet har tidligere i marts udtalt, at man vil se med stor alvor på virksomheder, der udnytter COVID-19 krisen til at misbruge sin dominerende stilling eller indgå konkurrencebegrænsende aftaler.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.