Søgning

Konkurs og rekonstruktion

31. august 2021

Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser over for lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft

Den 27.3.2021 trådte ændringerne af konkurslovens regler om rekonstruktion i kraft. Lovændringerne kan have væsentlig betydning for virksomheder, der er eller kommer i økonomiske problemer –  som beskrevet i vores tidligere nyhedsindlæg her. Den 15.8.2021 er en række regler, der skal give yderligere muligheder for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion, trådt i kraft. Læs mere her.

Lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse blev ændret samtidig med den ovenfor nævnte ændring af reglerne i konkursloven. Reglerne er dog først trådt i kraft nu – pr. den 15.8.2021. Det gælder nu, at den, der erhverver en virksomhed under rekonstruktion, kun indtræder i rettigheder og forpligtelser over for de ansatte i virksomheden, der følger med ved overdragelsen for tiden efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Tidligere var retsstillingen den, at køberen af en virksomhed under en rekonstruktion tillige hæftede for de lønrestancer mm., der bestod på overdragelsestidspunktet over for de af virksomhedens lønmodtagere, som køberen overtog.

I konkurstilfælde hæfter en køber kun for de lønrestancer mm., der vedrører perioden efter konkursdekretets afsigelse. Det kunne før lovændringen føre til, at der var et større incitament til at lade virksomhedsoverdragelsen gennemføre under konkurs. Hvor en rekonstruktion af en virksomhed indledes efter 15.8.2021, sidestilles virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion med overdragelse under konkurs. Lovændringen kan derfor give et større incitament til at gennemføre virksomhedsoverdragelser som led i rekonstruktionsbehandling.

Lønmodtagernes Garantifond

Den 15.8.2021 er der samtidig trådt nogle ændringer af Lov om Lønmodtagernes Garantifond i kraft. Fondens garanti omfatter ved rekonstruktion nu også krav fra lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er blevet opsagt og fritstillet. Overdrages arbejdsgiverens virksomhed eller en del heraf, omfatter garantien krav fra overdragne lønmodtagere, der vedrører tiden inden rekonstruktionsbehandlingens indledning.

For rekonstruktioner, der bliver indledt efter 15.8.2021 kan lønmodtagere, der er opsagt og fritstillet før eller under rekonstruktionsbehandlingen, få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond for lønkrav allerede ved indledningen af arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. De skal ikke længere vente på, at rekonstruktionen afsluttes. Lønmodtagere, der under rekonstruktionen fortsat er ansat i virksomheden, skal stadig have løn fra denne.

En virksomhed i rekonstruktion kan nu også låne penge hos Lønmodtagernes Garantifond til betaling af løn til lønmodtagere, som forfaldt før rekonstruktionens indledning. Dette er dog begrænset til maksimalt én månedsløn (nettoløn) og maksimalt 26.667 kr. pr. lønmodtager. Formålet med denne ændring er at formindske risikoen for, at de pågældende lønmodtagere forlader virksomheden og evt. begærer virksomheden konkurs, fx på baggrund af manglende betaling af løn.

Det er fortsat muligt at låne midler til betaling af løn, som forfalder efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, dog maksimalt 3 måneders løn og maksimalt 80.000 kr.


Focus Advokater anbefaler

Reglerne om rekonstruktion i konkursloven – og de øvrige regler, der er trådt i kraft her i august – gør det lettere at gennemføre en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion og kan forhindre nogle virksomheder i at gå konkurs. Gennemførelse af virksomhedsoverdragelser under rekonstruktion kræver dog i alle tilfælde fortsat betydelig indsigt i reglerne og såvel juridisk som forretningsmæssig forståelse for at kunne navigere i regelsættet for at vurdere, om og hvordan det er anvendeligt.

Det vil fortsat ikke i alle situationer være den rigtige – eller mest fordelagtige løsning – at gennemføre en rekonstruktion gennem konkurslovens regler, selvom en virksomhed er i økonomiske vanskeligheder. Det er derfor nødvendigt med rådgivning for at kunne vurdere, om der er grundlag for at hjælpe en virksomhed gennem rekonstruktion.

Hos Focus Advokater har vi stor erfaring med at hjælpe virksomheder i økonomiske problemer og med virksomhedsoverdragelse generelt. Har du spørgsmål eller brug for sparring/rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte vores rekonstruktionsteam.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.