Søgning

Udbud

14. oktober 2022

Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er lanceret

Byggebranchen har i længere tid efterspurgt et værktøj til at beskrive rådgiverens ydelser i relation til de bæredygtighedskrav, som findes i bygningsreglementet, EU-initiativer, udbudsloven samt i bygherrernes egne CSR- og ESG-politikker.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har nu, med støtte fra Realdania, lanceret et tillæg til ydelsesbeskrivelserne, som giver parterne mulighed for at opfylde dette behov og dermed også at styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet. Læs mere her.

Ydelsesbeskrivelserne

Modsat kravene til entreprenørens ydelser, der ofte fastlægges i et større udbudsmateriale, kan rådgiverens ydelse ofte beskrives ved en standardiseret ydelsesbeskrivelse. Blandt de vigtigste af disse er: Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 (YBL18) og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019 (YBB19), som er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen.

Ydelsesbeskrivelserne giver mulighed for på simpel vis at definere rådgiverens ydelser, herunder omfanget heraf, således at dette klart og tydeligt fremgår af bygherrens udbudsmateriale for rådgiverydelserne. Ydelsesbeskrivelserne er endvidere faseopdelte, således at man ved alene at vedtage enkelte faser, kan tilpasse rådgiverydelsen til den konkrete aftale.

Udviklingen af bæredygtighed i byggeriet

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, ”køb grønt eller forklar ”-princippet i udbudsloven og tilbudsloven, de kommende klimakrav til byggeriet og EU-initiativer for øget bæredygtighed i investeringer, er behovet for bæredygtighedsydelser i bygge- og anlægsprojekter forøget. Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og ikke mindst rådgivning om bæredygtigt byggeri forventes derfor at stige markant – både i Danmark og internationalt.

EKSEMPEL

Der er med virkning fra 1. januar 2023 indført regler i bygningsreglementet (BR23) om, at der ved nybyggeri skal foretages en beregning af bygningens livscyklus (LCA) med inddragelse af bl.a. produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid, og at denne LCA-beregning skal overholde visse grænseværdier. Der indføres ligeledes trinvist et loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029


ET ANDET EKSEMPEL

Stadig flere byggerier certificeres med forskellige certificeringsordninger. Antallet af DGNB-certificerede bygninger steg fra 23 i 2018 til 62 i 2021, ligesom at der næsten er sket en fordobling af antallet af svanemærkede byggerier i norden over de sidste to år. Flere af de store ejendomsudviklere, herunder pensionsselskaberne, har desuden indført politikker på CSR- og ESG-området, som forpligter til bæredygtigt byggeri. 


Det nye tillæg til ydelsesbeskrivelserne

Med det nye tillæg om bæredygtighedsydelser suppleres YBL18 og YBB19 ved, at parterne opnår et bedre grundlag for at aftale, hvordan bæredygtighedsprocessen skal foregå, og hvorledes opgavefordelingen skal foretages undervejs. Tillægget skal sikre et klart aftalegrundlag mellem rådgiver og bygherre om socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

Tillægget er – som det fremgår – et tillæg, og kan dermed ikke stå alene, men skal supplere YBL18/YBR19, som forudsættes vedtaget. Tillægget er opbygget på samme måde som ydelsesbeskrivelserne og skal således sikre, at bæredygtighedsplanen overholdes i alle rådgivningens og byggeriets faser.

En central del af tillægget er, at der udpeges en bæredygtighedsledelse, der planlægger, koordinerer og styrer bæredygtighedstiltagene gennem hele processen, og dermed har til ansvar at gennemføre bygherrens bæredygtighedsprogram. Dette indebærer både en rolle i projekteringsfasen, hvor bæredygtighedsledelsen påser, at bæredygtighedsprogrammet på tilstrækkelig vis indføres i projektet, i udførelsesfasen, hvor bæredygtighedsledelsen fører tilsyn med de i bæredygtighedsplanen specificerede ydelser, samt i afleveringsfasen, hvor bæredygtighedsledelsen f.eks. gennemgår kvalitetssikringsmaterialet.

Tillægget indeholder også beskrivelser af enkeltydelser opdelt på fem temaer:

 1. Dokumentation (f.eks. certificering ved tredjepart)
 2. Livscyklus (LCC og LCA)
 3. Cirkulært byggeri
 4. Klima og miljø
 5. Social værdiskabelse.

Tillægget er udformet meget generelt, idet det skal omfavne en lang række bæredygtighedstiltag, hvoraf visse endnu ikke er trådt i kraft, og således at ydelserne kan tilpasses forskellige typer bygherrer og mange typer af projekter. Det er dog vigtigt, at parterne fortsat indgår i en dialog om ambitionsniveau og detaljeringsbehov i de enkelte projekter, således at ydelserne bliver tilpasset det konkrete behov.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til tillægget om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne eller ydelsesbeskrivelserne i al almindelighed er du meget velkommen til at kontakte Focus Advokaters entreprise- og udbudsspecialist Karina Dolmer Andersen.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til


  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.