Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

18. marts 2021

Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 fremsat et lovforslag, der skal beskytte whistleblowere. Loven har til formål at implementere EU’s whistleblowerdirektiv. Det vil betyde, at virksomheder med mere end 50 ansatte forpligtes til at etablere en whistleblowerordning. Lovforslaget er i en høring frem til 24. marts 2021. Loven forventes at træde i kraft senest den 17. december 2021.

Hvem er omfattet og fra hvornår?

Arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte bliver forpligtede til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan indberette overtrædelser. For arbejdsgivere i den private sektor med 50 til 249 ansatte lægger lovforslaget op til at, forpligtelsen først indtræder den 17. december 2023.

Lovforslaget lægger desuden op til, at Justitsministeren efter en konkret risikovurdering kan fastsætte nærmere regler om, at arbejdsgivere med færre end 50 ansatte også skal etablere en intern whistleblowerordning.

Om whistleblowerordningen

Arbejdsgivere, der er omfattet af loven, skal gøre det muligt for sine ansatte at indberette overtrædelser.

Indberetningen kan ske skriftligt eller mundtligt eller begge dele.

Eksempler på overtrædelser, medarbejdere kan indberette i en whistleblowerordning;

Krav: Ordningen indebærer bl.a., at der internt i virksomheder skal udpeges en upartisk person eller afdeling, som administrerer whistleblowerordningen. Denne person/afdeling modtager indberetningerne, har kontakt med whistlebloweren og bekræfter modtagelsen til whistlebloweren inden for 7 dage. 


Beskyttelse af whistlebloweren

Det fremgår af lovforslaget, at en whistleblower ikke må udsættes for repressalier, herunder trussel eller forsøg på repressalier som følge af, at vedkommende har i sinde at foretage en indberetning eller har foretaget en indberetning. Whistlebloweren skal således beskyttes. Skulle whistlebloweren alligevel blive udsat for repressalier, har vedkommende krav på en godtgørelse fra virksomheden. Der er i lovforslaget lagt op til, at en sådan godtgørelse skal fastsættes i overensstemmelse med principperne i ligebehandlingsloven. Der vil derfor ikke blive fastsat nogen bestemmelser i loven om godtgørelsens størrelse, da godtgørelsen i stedet skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Hvis den ansatte bliver afskediget i strid med loven, skal afskedigelsen som det klare udgangspunkt underkendes, og ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes, hvis den ansatte ønsker det. Lovforslaget lægger op til, at det er arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at en afskedigelse eller anden ulempe ikke udgør repressalier. 


Focus Advokater bemærker

Virksomheder, der skal etablere en whistleblowerordning skal bl.a.:

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, og der kan derfor fortsat ske ændringer heri. Focus Advokater følger naturligvis med i lovforarbejdet og eventuelle ændringer.

Lovforslaget kan findes her.

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.