Søgning

Udbud

10. januar 2023

Nye krav til pålidelighedsvurderinger

Ændringer i udbudsloven er netop trådt i kraft

Den 1. januar trådte en ny procedure i kraft for ordregivers vurdering af en virksomheds dokumentation for pålidelighed. Læs mere om, hvad ændringen betyder for fremtidige udbud, her.

Før den 1. januar 2023 var det alene op til ordregiver at vurdere, hvorvidt dokumentationen for pålideligheden var tilstrækkelig, og dermed hvorvidt virksomheden var egnet til at deltage i udbuddet. Dette medførte bl.a. at ordregiver i et bedre omfang kunne beregne det tidsmæssige perspektiv i denne vurdering.

For blandt andet at styrke ordregivers vurderingsgrundlag er ordregiver efter den 1. januar 2023 imidlertid forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har fremlagt dokumentation for dennes pålidelighed.

Pligten til at indhente den vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gælder alene udbud og kontrakter, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort efter den 1. januar 2023.

Udtalelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er alene vejledende, og ordregiver er derfor ikke bundet af udtalelsen. Ordregiver træffer dermed også som hidtil den endelige beslutning om, hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed eller skal udelukkes. Beslutningen kan dog i fremtidige udbud først træffes efter, at ordregiver har indhentet udtalelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Focus Advokater bemærker

Ordregivers forpligtelse til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden, ordregiver træffer endelig beslutning om, hvorvidt virksomheden er egnet til at deltage i udbuddet, er et yderligere trin i udbudsprocessen. Ordregiver skal derfor i udbudsplanen fremadrettet tage højde for, at ordregiver skal afvente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse. Sagsbehandlingstiden hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på nuværende tidspunkt uvis, og dette bør ligeledes fremgå af udbudstidsplanen eller bemærkningerne hertil.

Ordregiver bevarer fortsat ansvaret for vurderingen, herunder eksempelvis i tilfælde af en klagesag. Udfaldet af en klagesag vil ofte have samme udfald som den vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs/genlæs

NYE regler gælder fra i dag – ændringer i udbudsloven.


Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for udbudsret. Vi hjælper også virksomheder med at få gennemført hele udbudsprocessen digitalt i overensstemmelse med de gældende krav samt med den løbende rådgivning og kvalitetssikring af udbudsmaterialet via udbudsportalen – FOCUS UDBUD.

Har du spørgsmål, eller har du som ordregiver eller tilbudsgiver brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokater ved partner og advokat Karina Dolmer Andersen.

Følg vores nyheder inden for fast ejendom

Læs vores nyhedsbrev; Handel & Vandel; ejendomsretlig OPDATERING for januar 2023. 

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.