Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

9. august 2022

Ny typeformular på vej

Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu kommet og må anvendes fra 1. september 2022. Læs mere her.

Typeformular A, 10. udgave

Den 1.7.2022 fik næsten alle bestemmelser i lejeloven nye paragrafnumre. Dermed er det også blevet nødvendigt med en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler, da den eksisterende autoriserede formular – Typeformular A, 9. udgave – henviser til den lov, der 1.7. blev ophævet. I den tilhørende vejledning er der dermed også henvist til bestemmelser, der ikke længere gælder, hvilket kan føre til forvirring.

Den nye typeformular og den tilhørende bekendtgørelse, der udgør det nødvendige lovgrundlag, blev den 28.6.2022 sendt i høring. Som ventet er der ikke de store forandringer i vente – og formularen – 10. udgave – bliver i store træk en opdatering af den eksisterende formular – naturligvis med henvisning til de bestemmelser i lejeloven, der nu gælder.

Der kommer enkelte tilretninger i formularens tekst, herunder bliver det for eksempel muligt at skrive parternes mailadresser ind i § 1, ligesom der i § 3 indføres en ”advarsel” om, at der skal være hjemmel i loven til at opkræve beløb ud over lejen, hvis udlejer anfører, at der opkræves sådanne beløb. I § 11 kan man nu blandt andet ved afkrydsning angive, om lejemålet er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse, og om der er aftalt nettoprisindeksering.

Hvornår kan den nye typeformular anvendes?

Det fremgår af høringsudkastet, at den nye formular bliver autoriseret pr. 1.9.2022.

Det betyder, at indtil 1.9.2022 skal den eksisterende Typeformular A, 9. udg. fortsat anvendes. Den nye formular må ikke anvendes på lejekontrakter, der indgås før denne dato, selvom man måtte være i besiddelse af et eksemplar af udkastet til den nye udgave.

Fra 1.9.2022 må man anvende den nye formular. Der kommer en overgangsperiode frem til den 1.1.2023, hvor man fortsat kan anvende den ”gamle” formular (9. udgave).  Det anbefales dog, at man straks efter den 1.9.2022 tager den nye formular i brug. Efter 1.1.2023 er det kun den nye formular, der må bruges.

Focus Advokater bemærker

Det er datoen for lejekontraktens underskrift, der er afgørende for hvilken udgave af typeformularen, der skal anvendes. Så når man indgår en lejeaftale i august 2022, hvor lejemålet først overtages efter 1.9.2022, er det fortsat 9. udg., der skal anvendes.

Det er generelt vigtigt i denne overgangsfase, at man altid sørger for at datere, hvornår lejeaftalen er underskrevet, da ingen formentlig kan huske det om nogle år – og det kan til den tid være vigtigt, at det kan fastslås, hvornår en lejeaftale er indgået bl.a. af hensyn til gyldigheden af den formular, der anvendes.

Uanset hvilken formular man anvender, er det fra 1.7.2022 den nye lejelov, der gælder for lejeaftalen.

Rådgivning

Spørgsmål til anvendelsen af typeformularen ved indgåelse af lejeaftaler – og/eller brug for rådgivning om lejeret generelt, er du velkommen til at kontakte vores lejeretsteam.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.