Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

12. november 2021

Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt

Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold er nu fremsat og har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!

Lovforslagenes indhold og behandling

Lovforslagene blev fremsat den 13.10.2021 og første behandlet i Folketinget den 28.10.2021.

Der skulle være tale om en forenkling; men lejeloven kommer nu til at indeholde 213 paragraffer i alt. I dag indeholder lejeloven og boligreguleringsloven 189 paragraffer til sammen!

Samtidig er det udgangspunktet, at lovene ikke skal indeholde ændringer af ”balancen” i retsforholdet mellem udlejer og lejer. Det vil sige, at lovene alene vil være en sammenskrivning af de gældende love – dog med en række strukturelle ændringer, herunder angivelse af huslejenævnets kompetence i de enkelte kapitler i loven. Loven indeholder således ikke nye bestemmelser om f.eks. lejefastsættelse eller fraflytninger.

Tidsplanen for lovforslagets behandling i Folketinget er indtil videre således, at det skal være klar til vedtagelse i Folketinget i starten af 2022 med henblik på, at det skal træde i kraft den 1.7.2022.


Nyt i lejeloven

Der er dog kommet noget nyt med i forslaget til den nye lejelov. Det drejer sig om det tidligere fremsatte forslag til styrkelse af retssikkerheden for fremlejetagere. Disse regelændringer har tidligere været fremsat som et selvstændigt lovforslag, der blev sendt i høring; men aldrig fremsat i Folketinget.

Forslaget har tre dele:

  1. Den første del begrænser størrelsen af den forudbetalte leje, så den ikke kan overstige et beløb svarende til den leje, som skal betales fra lejer opsiger lejeaftalen, til lejeforholdet ophører. Efter gældende regler i lejeloven kan udlejer altid opkræve 3 måneders husleje uanset opsigelsesvarslets længde. I nogle lejeaftaler, fx ved udleje af accessoriske enkeltværelser, gælder et opsigelsesvarsel på 1 måned.
  2. Den anden del vedrører etablering af en sanktion for lejeren, som foretager fremleje og ikke inden 6 uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget endelig afregning og tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje. Eller, hvis sag herom har været indbragt for huslejenævnet, ikke afregnet når der foreligger endelig huslejenævnsafgørelse herom.
  3. Den tredje del indfører en opsigelsesadgang for udlejere over for lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager.

I det lovforslag, der blev sendt i høring, var der også indeholdt en sanktion mod udlejer i form af, at udlejer risikerede selv at komme til at hæfte direkte for fremlejetagerens krav, hvis ikke udlejer opsagde lejeren. Denne del af lovforslaget er dog ikke kommet med.

Focus Advokater bemærker

Nu er det sikkert, at den nye lejelov kommer. Der venter udlejere en større administrativ arbejdsopgave, når lovens nye bestemmelser skal implementeres i skabeloner, paradigmer og generelt i de meddelelser, der skal sendes til en lejer. Desuden skal man generelt vænne sig til nye paragrafnumre, når der skal ”slås op” i lovteksten. Dertil kommer der i løbet af foråret højst sandsynligt en ny typeformular, som efter lovens ikrafttræden skal bruges, når der skal laves nye lejekontrakter.

Focus Advokater hjælper udlejere

Hos Focus Advokaters lejerets-team har vi stor erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af boliglejeretten, herunder hvordan du bedst muligt får styr på håndteringen af den nye lejelovs bestemmelser. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.