Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

6. januar 2021

Ny lejelov er på vej

Som beskrevet i vores nyhedsindlæg den 26. juni 2020 er der en ny lejelov på vej. Hvornår træder loven i kraft, og er der flere ændringer på vej, giver vi dig status på her.

Læs eller genlæs “Ny lejelov på vej”.

Lovforslag i 2. høring

Lejeloven og boligreguleringsloven skal sammenskrives. Det følger som en del af et lejelovsforlig i Folketinget fra 2014.

Reglerne, der vedrører forholdet mellem udlejer og lejer, skal samles i én lov, lejeloven, mens de regler, der er af offentligretlig karakter (om f.eks. huslejenævns sagsbehandling, bopælspligt mv.), samles i en ny lov om boligforhold, der afløser boligreguleringsloven.

Transport- og Boligministeriet sendte før sommerferien to lovforslag i høring. Senere kom der en supplerende høring om de særlige regler om småejendomme, som ministeriet ikke havde fået med i det første lovudkast. De udgaver af lovforslagene, som blev sendt i høring var foreløbige. På den baggrund var der flere høringsparter, som gav udtryk for ønske om, at der blev gennemført endnu en offentlig høring over de to lovforslag, således at høringsparterne kan få mulighed for at se mere færdige lovforslag.

Det er nu sket, og de to lovforslag er på ny sendt i høring i en mere færdig form. I lovforslagene indgår nu – ud over ændringer som følge af den 1. høring – en række lovtekniske tilpasninger. Der sker kun små indholdsmæssige ændringer i loven – f.eks. bliver det skrevet ind i hvert kapitel, hvilke tvister som huslejenævnet kan træffe afgørelse i. Derudover skal der – forudsætningsvist – ikke ske ændringer i bestemmelserne, således at udlejers eller lejers rettigheder ændres i forhold til de eksisterende love. Blandt andet brancheorganisationerne er efter den første høringsfase ikke helt enige i dette. Vi må i sidste ende afvente lovforslagets behandling i Folketinget, førend det bliver helt klart, om – og i givet fald hvilke –  ændringer, som de nye love medfører.

Ikrafttræden

Et af de mest interessante punkter i de nye forslag er nok, at der er sat et ikrafttrædelsestidspunkt ind i lovforslagene. Det er den 1. januar 2022. Så det er fra dette tidspunkt, som vi må forvente at de nye love træder i kraft, således at der er et år til at ”vænne sig til” de nye paragrafnumre og en ny opdeling af lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser i en samlet lov.

Rådgivning

Focus Advokater følger udviklingen tæt og opdaterer her på siden, når lovforslaget fremsættes i Folketinget. Vores lejerets-team står også klar til at rådgive om eventuelle spørgsmål allerede nu. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for nærmere rådgivning.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.