Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

10. oktober 2023

Kriterierne for en udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug

I denne artikel gennemgås en nyere afgørelse – Østre landsrets afgørelse refereret i TBB2023.684. Helt overordnet omhandler afgørelsen en udlejers mulighed for at opsige en lejer af et boliglejemål med henvisning til, at udlejer selv vil benytte det lejede. Desuden giver artiklen en beskrivelse af lejelovens krav om, at en sådan opsigelse kun kan ske, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

Kort om udlejers opsigelse af lejer med henblik på egen brug

Hvis udlejer selv ønsker at benytte et udlejet boliglejemål, kan udlejer vælge at opsige lejer. Det følger af lejelovens § 171, stk. 1, nr. 1. Opsigelsen skal ske med 1 års varsel. Beboerrepræsentanter og disses husstand kan ikke opsiges efter denne bestemmelse.

Lejeloven opstiller dog en række begrænsninger for denne opsigelsesmulighed:

Østre Landsrets dom af 10. maj 2023 (TBB 2023.684 Ø)

Sagen omhandlede en udlejer, der ønskede at sammenlægge sin lejlighed på 366 kvm med et lejemål, der var beliggende i samme ejendom. Udlejer og hans ægtefælle var begge gangbesværede og havde brug for mere plads til at få indrettet et badeværelse i stueetagen og installeret en handicaplift. Disse indretninger mente udlejer mest hensigtsmæssigt kunne ske i lejers lejemål. Dette, da lejers lejemål lå op til udlejers lejlighed, og da det på grund af placeringen af ejendommens installationer og udsugning ifølge udlejer ville være nærmest umuligt at installere handicapliften i den anden ende af ejendommen.

Udlejer havde problemer med ryggen og var blevet opereret to gange og havde en tredje operation i sigte. Derfor fandt udlejer det svært og risikabelt at skulle op på 1. salen, når han skulle i bad. Dette ønskede udlejer at ændre på. Særligt også fordi hans ægtefælle havde en ødelagt ryg og hofter, hvorfor hun havde vanskeligt ved at komme op på 1. salen. Udlejer anførte endvidere, at både ham og ægtefællen havde en stor familie, hvorfor der var behov for god plads. Ægtefællens datter havde i øvrigt fået konstateret sklerose, kunne ikke gå på trapper og havde haft mange faldskader. I udlejeres lejlighed var ifølge udlejer ingen uudnyttede kvadratmeter. Endeligt skal det nævnes, at ægtefællen også havde en anden lejlighed, men at hun alene opholdt sig i denne 20 % af tiden, herunder når hun skulle i bad.

Lejer forklarede over for retten, at hun sammen med to af sine børn på 12 og 15 år boede i lejemålet. Hun havde også en søn på 19 år, der jævnligt besøgte dem. De har deres omgangskreds i den by, hvori lejemålet var beliggende og børnene havde gode venner i byen. Lejer led af PTSD, arbejdede som buschauffør og havde weekendjob som bartender, for at få det til at løbe rundt. Lejer forklarede desuden, at hun ikke havde råd til at betale mere i boligudgifter, end hvad hun gjorde i lejemålet. Hun havde forsøgt at finde et andet sted at bo, men prismæssigt havde det ikke kunnet lade sig gøre. Udlejer havde i øvrigt ikke tilbudt lejeren et andet lejemål men én måneds tid inden, at udlejer opsagde lejeren, havde udlejer udlejet et areal på 105 kvm i ejendommen til en anden lejer.

Boligretten fandt, at en udlejer også i den situation, hvor lejemålet ønskes sammenlagt med udlejers egen bolig, kan opsige et lejemål med henblik på egen brug. Retten lagde det til grund, at udlejer og hans ægtefælle havde helbredsmæssige forhold der gjorde, at de havde vanskeligt ved at benytte trapper, men alligevel fandtes opsigelsen urimelig. Dette, da udlejer i hans bolig havde så meget plads, at han sagtens ville kunne indrette den handicapvenligt. Boligretten sammenholdt dette med, at lejer havde boet i lejemålet siden 2013 og efter de foreliggende oplysninger ville have vanskeligt ved at finde en tilsvarende bolig i samme prisklasse. Dette tiltrådte landsretten til fulde og lod det endvidere indgå i rimelighedsafvejningen, at udlejer blot én måned inden opsigelsen af lejeren, havde indgået en ny lejekontrakt om udlejning af 105 kvm i den anden del af ejendommen. Landsretten fandt det således heller ikke bevist, at handicapliften alene kunne installeres i den ende af huset, hvor lejerens lejemål var beliggende. Opsigelsen blev derfor tilsidesat.

Manglende opfyldelse af krav

Baseret på denne afgørelse kan man konkludere, at en udlejer således ikke uden videre kan opsige en lejer af et boliglejemål, som udlejer selv ønsker at benytte, med et års varsel og tro, at så er alt fint. Udlejer bliver nødt til at forholde sig til, om alle i de i opsigelsesbestemmelsens krav er opfyldt, da opsigelsen ellers ikke er berettiget. Som skrevet ovenfor er det ikke en vurdering, der altid er ligetil.

Viser det sig nemlig efter lejers fraflytning, at opsigelsen var uberettiget, vil lejer i princippet kunne have et krav på at blive genindsat i lejemålet, hvis ikke lejemålet allerede er blevet genudlejet til en ny lejer. Det vil i princippet også kunne gælde, hvis udlejer har fået medhold i, at opsigelsen var berettiget, men udlejer vælger ikke at flytte ind. I de tilfælde vil lejer i stedet have ret til en erstatning svarende til de flytteomkostninger og eventuelle genhusningsomkostninger, som lejer måtte have haft i anledning af den uberettigede opsigelse.

At udlejer ikke flytter ind i lejemålet efter lejers fraflytning i forlængelse af en opsigelse med henblik på egen brug, er dog ikke nødvendigvis altid ensbetydende med, at lejer er berettiget til erstatning. Hvis f.eks. udlejers manglende indflytning skyldes, at udlejer ikke kunne få solgt sin tidligere bolig, vil udlejer formentlig ikke have handlet ansvarspådragende, hvilket et erstatningskrav forudsætter. 

Såfremt en opsigelse ikke er berettiget, betragtes den som en nullitet, dvs. som om den aldrig var blevet afgivet. Derfor vil man som udlejer være nødsaget til på ny at afgive en opsigelse, hvis ikke man sørgede for at opfylde kravene til en sådan opsigelse. Og dette kan i nogle tilfælde svække en eventuel retssag, der måtte opstå som følge af opsigelsen.

Denne artikel er en let omskrevet version af en artikel skrevet af advokat Maria Duus, der har været bragt i Magasinet Danske Udlejere i september 2023.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.