Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

14. januar 2021

Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler pr. 1.1.2021

Den 1.5.2019 blev der indført en række nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne indeholdt nogle begrænsninger i adgangen til udlejning, som først nu i 2021 er trådt i kraft. Få her en opdatering.

Hvad betyder lovreguleringen?

Formålet med indførelsen af reglerne var, at der skulle skabes klarhed over, hvor lang tid en ejer/ bruger må udleje sin helårsbolig til bl.a. ferie- og fritidsformål. Reglerne skulle imødegå den stigende udlejning af boliger til Airbnb og skabe større incitament for at få lejeindtægterne indberettet til SKAT.

Fra lovens indførelse og frem til den 1.1.2021 kunne udlejning af en helårsbolig til ferie- og fritidsformål lovligt ske op til 70 dage om året. Det gjaldt uanset om ejeren/brugeren selv formidlede udlejningen, og selv indberettede lejeindtægterne, eller om en virksomhed formidlede udlejningen og indberettede lejeindtægterne for ejer/bruger.

De nye regler gældende fra 1.1.2021

Ejere/brugere, der selv står for udlejningen af deres bolig, må nu (kun) udleje den fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål i op til 30 dage om året.

Ejere/brugere, der anvender en virksomhed til formidling af udlejning af boligen, må udleje op til 70 dage om året. Brugen af den højere udlejningsgrænse er under forudsætning af, at formidlingsvirksomheden indberetter indtægterne efter skatteindberetningsloven.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 dage pr. kalenderår og op til 100 dage pr. kalenderår. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning, skal denne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og beslutningen skal meddeles til erhvervsministeren.

Husk!

Myndighederne kan føre tilsyn med, om grænserne overholdes. Overskrider man grænserne for udlejning, kan udlejningen bringes til ophør, og bøder kan udstedes.

Sker udlejningen gennem et bureau, er det bureauet, der er forpligtet til at indberette til SKAT. Ellers skal man som ejer/bruger selv sørge for indberetning. Indtægterne fra udlejningen er som udgangspunkt skattepligtige, men vælger man beskatning efter reglerne i ligningslovens § 15O og §15P, kan man tage et bundfradrag, som bliver større, når man lader tredjemand indberette.

Ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere er også omfattet af loven. Loven regulerer dog ikke, om lejeren i henhold til lejeloven har ret til fremleje/Airbnb-udlejning eller lign., eller om andelshaveren (eller medlemmet af ejerforeningen) i henhold til vedtægterne har ret til udlejning.

Focus Advokater anbefaler

Da der er sanktioner tilknyttet overtrædelse af reglerne, er det væsentligt at være opmærksom på, hvilke grænser for udlejning til ferie- og fritidsformål, der gælder. Desuden er det væsentligt, at man vælger den rigtige måde at indberette indtægterne på, så de håndteres bedst i forhold til ejer/brugers skattemæssige forhold. Tillige skal man altid have afklaret sin retsstilling som udlejer, lejer, andelsboligforening eller ejerforening, herunder hvordan bestemmelser i lejekontrakter og vedtægter kan udformes, og hvornår udlejning til ferie- og fritidsmæssige formål er tilladt – også i forhold til lokalplaner og servitutter.


Har du brug for rådgivning?

Hos Focus Advokater kan vi bistå dig med rådgivning om alle aspekter af udlejning af fast ejendom. Du er meget velkommen til at kontakte vores afdeling for lejeret, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning i relation til udlejning af fast ejendom.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.