Søgning

Virksomhedsoverdragelser – M&A

Vi bistår i forbindelse med både køb og salg af virksomheder

Dyb indsigt og erfaring i at rådgive sælgere og købere af virksomheder – både små og store virksomheder.

+6
Virksomhedsoverdragelser – M&A

Kommerciel
og målrettet rådgivning

Køb og salg af virksomheder kan optræde i mange former i løbet af en virksomheds livsforløb

Det kan være som en del af et generationsskifte, både inden for familie og i form af ledende medarbejders køb af dele af virksomheden. Men globaliseringen har afdækket et stigende behov for konsolidering i større og større enheder for, at virksomhederne kan bevare konkurrenceevnen. Det har – og vil også i fremtiden – afstedkomme mange transaktioner.

Focus Advokater er rådgivere på enten købers eller sælgers side ved virksomhedsoverdragelser. Vi har en mangeårig erfaring med køb og salg af virksomheder og vores eksperter har gennemført mange både store og mindre transaktioner, herunder også internationale transaktioner. Vi har stor erfaring og et indgående kendskab til de kommercielle og menneskelige aspekter, der er forbundet med køb og salg af virksomhed. Gennemførelse af en virksomhedsoverdragelse kræver kendskab til mange forskellige retsområder. Focus Advokater sikrer din virksomhed en dynamisk og engageret tilgang til opgaverne, hvor de fornødne ressourcer og faglige kompetencer er til stede for at opnå et målrettet og effektivt forløb. Vores rådgivning omfatter alle elementer af transaktionen.

Vi bistår i hele processen

Analyse og værdiansættelse

Due Diligenceundersøgelser

Forberedelse af virksomheden til salg gennem strukturtilpasning m.v.

Forhandlinger

Opfølgning på gennemførelse af transaktionen

Planlægning af processerne

Projektstyring og ledelse

Udarbejdelse af transaktionsdokumenter

Virksomhedsoverdragelser

M&A
i forhold til:

Databeskyttelse | GDPR

Flere og flere virksomheder bliver mere afhængige af forretnings- og kundedata, herunder personoplysninger, for at kunne levere deres services og for at skabe tillid blandt kunderne. Ofte er dataene også en stor faktor i værdisætningen, og det er netop her, at compliance med databeskyttelseskravene spiller en særligt stor rolle. Kravene kan variere afhængig af, om der er f.eks. er tale om en hel eller delvis overtagelse af virksomheden, men altovervejende skal sælger altid kunne dokumentere fastlæggelse af lovlige behandlingsgrundlag, udarbejdelse af relevante fortegnelser, politikker, procedurer, og meget mere.
 
Vores specialistteam er med i hele transaktionsprocessen og står klar til at hjælpe med professionel rådgivning omkring databeskyttelseskravene, der gælder for netop din transaktion.

Konkurrenceret

Ved gennemførelse af en virksomhedsoverdragelse er der ofte en række konkurrenceretlige forhold, der er relevante at forholde sig til, både i forhold til gennemførelse af due diligence samt i forhold til reglerne om fusionskontrol. Vores konkurrencerets team bistår i alle konkurrenceretlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af en virksomhedsoverdragelse, så transaktionen planlægges og gennemføres effektivt og med stor tryghed for parterne.

Medarbejdere

Når virksomheder bliver overdraget, påvirker det ofte virksomhedens medarbejdere. Dette gælder både i de tilfælde, hvor medarbejdere overdrages som en del af virksomhedsoverdragelsen (substansoverdragelse) eller i de tilfælde, hvor det alene sker overdragelse af virksomheder kapitalandele (aktieoverdragelse).

I som virksomhed har i den forbindelse en række forpligtelser overfor medarbejderne, og vi sikrer med vores ekspertise, at disse forpligtelser bliver overholdt. Herudover kan der være en række strategiske overvejelser forbundet med en nærtstående overdragelse, hvilket vi tilbyder vores hjælp til at navigere i.

Som sælger af en virksomhed vil I ved en overdragelsesproces have en særlig interesse i, at jeres ansættelsesretlige dokumenter, herunder kontrakter, interne politikker og håndbøger er opdaterede og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herudover vil I have en interesse i at sikre, at der ikke har været eller er konflikter med jeres medarbejdere. Dette er med henblik på at sørge for, at I får en så gnidningsfri due diligence proces som muligt og for derved at sikre jer den bedst mulige pris for virksomheden.

Som køber af en virksomhed vil I ved en overdragelsesproces have en særlig interesse i at afdække, hvorvidt de ansættelsesretlige dokumenter, herunder kontrakter, interne politikker og håndbøger er opdaterede og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herudover vil I have en interesse i at sikre, at der ikke har været eller er konflikter med virksomhedens medarbejdere. Dette er med henblik på at sikre, at I får afklaret de relevante forhold i due diligence processen for derved både at sikre jer den bedst mulige pris for virksomheden, men også for at sikre jer mod eventuelle medarbejderkrav, som senere måtte opstå.

Skattemæssige forhold

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er det vigtig at være opmærksom på de skattemæssige og momsmæssige aspekter af overdragelsen. Omfanget heraf afhænger af den konkrete situation, herunder selskabsstruktur, samt om overdragelsen sker som salg af kapitalandele eller som salg af aktiver.

Vi sikrer, at der i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse bliver taget hånd om disse problemstillinger, så overdragelsen tilrettelægges og gennemføres på den mest optimale måde.

Virksomhedsoverdragelse – M&A

Virksomheds-overdragelser rummer mange spørgsmål

Beslutning om køb eller salg af en virksomhed kan være en stor beslutning, som ofte også omhandler betydelige værdier.  Samtidig kan en virksomheds-overdragelse være kompliceret og rumme mange forhold, som der skal tages stilling til – skat, GDPR, medarbejdere, konkurrenceret og mange andre forhold. Hos Focus Advokater sikrer vores mange medarbejdere, at vi altid er i stand til at løfte opgaven og håndtere de udfordringer og spørgsmål, som kommer undervejs i en virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedsoverdragelse – M&A

Hent rådgivning hos vores eksperter

Otto F. Spliid

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 76

Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabsret og skatteret

+45 63 14 20 24

Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 57

Søren Borregaard

Partner, advokat (L), Mediator

+45 63 14 20 13

Tine Seehausen

Tine Seehausen

Partner, advokat (L), Cand.merc.aud, LLM in VAT and indirect tax

+45 63 14 20 62

Morten Maagaard Rasmussen

Associeret partner, advokat (L)

+45 63 14 20 46

Jacob von Gehren

Advokat, Rechtsanwalt, Honorær konsul for Tyskland

+45 63 14 20 91

Jeppe G. Vestergaard

Advokat (L) – konstitueret byretsdommer i perioden 1.3-30.6

+45 63 14 20 40

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.