Søgning

Forsyningsret

Indsigt og grundighed sikrer den rette løsning

Vi har mange års erfaring med rådgivning af aktører inden for bl.a. affald-, el-, vand- og varmesektoren.

Forsyningsret

Forsyningsretten er kompleks. Den rette løsning kræver erfaring, indsigt og grundighed

Vores erfarne team sikrer jer den rette løsning

Forsyningsretten er kendetegnet ved sin tætte regulering og kompleksitet. Vi har bred erfaring med rådgivning inden for forsyningsretten og anden reguleret virksomhed. Vi inddrager vores erhvervs- og forvaltningsretlige erfaring i rådgivningen til at sikre den rette løsning for jer.

Vi er specialister i forsyningsret

Vi bistår bl.a. med

Compliance og GDPR

Lovfortolkning og afklaring af regulatoriske forhold

Kommunale retsforhold

Myndighedsdialog

Repræsentation for klagenævn og domstole

Tvistløsning

Udarbejdelse og kvalitetssikring af kontrakter

Udbudsretlige spørgsmål

Udarbejdelse og kvalitetssikring af samarbejdsaftaler

Træk på vores ekspertise

Forsyningsret
i forhold til:

Lovfortolkning og myndighedsdialog

Forsyningssektoren er underlagt tæt og detaljeret regulering, som er forskellig fra sektor til sektor. Reguleringen er ændres løbende og er ofte teknisk præget. Ikke sjældent opstår der behov for afklaring af gældende ret eller implementering af ny regulering. Vi bistår med fortolkning, myndighedsdialog og afklaring, så I efterlever den komplekse regulering.

Offentlig ret

Forsyningsselskaber er ofte offentligt ejet og organiseret på privatretligt grundlag. Selskaberne opererer derfor i krydsfeltet mellem offentlig ret, kommunalretlige regler og erhvervsretten.

Vi rådgiver om alle aspekter af offentlig ret og bistår f.eks. med håndtering og afklaring af habilitetsspørgsmål, konkrete aktindsigtsanmodninger fra borgere, tilbudsgivere mv.
 

Transaktioner og selskabsretlige forhold

Forsyningssektorens brancheregulering sætter ofte faste rammer for organisationsformen, og der stilles løbende krav om udskillelse og organisering af særlige aktiviteter.

Vi trækker på vores mangeårige erfaring inden for både selskabs-, kommunal – og forsyningsretten og har erfaring med alle selskabsretlige forhold inden for forsyningsretten, hvad enten det drejer sig om stiftelse, omstrukturering eller overdragelse af selskaber.

Tvister

Vi håndterer alle forhold vedrørende potentielle eller aktuelle tvister med f.eks. leverandører, kunder eller offentlige myndigheder. Vi kan bistå uanset om det drejer sig om forebyggelse af en potentiel konflikt, forligsforhandling eller håndtering af rets- eller voldgiftssager. Vi trækker på vores mangeårige erfaring med konflikthåndtering. Vores pejlemærker er altid hensynet til jeres forretning og det rigtige resultat.

Udbud

Forsyningsvirksomheder er underlagt udbudsreglerne, når de køber ind. Udbudsreglerne fastsætter detaljerede regler og krav til indkøbsprocessen, og manglende efterlevelse har ofte betydning for gyldigheden af udbuddet.

Vi rådgiver om alle aspekter om gennemførsel udbud, herunder udformning af udbud, aktindsigter fra bydere og bistand til klagesager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.
 

Forsyningsret

Vi kommer hele vejen rundt

Ikke sjældent rejser konkrete sager spørgsmål til eksisterende forretningsgange eller indretningen af jeres virksomhed. Vi har blik for konsekvenser og følgevirkninger. Som erfarne erhvervsadvokater omfatter vores rådgivning naturligt også rådgivning og implementering af konsekvensændringer, så jeres virksomhed også fremadrettet står stærkt.

Forsyningsret

Hent rådgivnign fra vores eksperter

Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabsret og skatteret

+45 63 14 20 24

Jacob Guldborg Rasmussen

Advokat

+45 63 14 20 23

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.