Søgning

Fonde

Vi rådgiver alle fonde

Vi yder rådgivning til både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

+6
Fonde

Praktisk og teoretisk rådgivning

Vi kender og forstår fonde

Fondsretten omfatter erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, samt øvrige selvejende institutioner, der ikke er omfattet af eller er undtaget fra fondslovene. For alle fonde og selvejende institutioner gælder, at de er underlagt tilsyn og omfattet af regler, der fastlægger rammerne for den enkelte fonds eller selvejende institutions organisering og virke.

Gennem mange års erfaring i rådgivning af både erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde samt øvrige selvejende institutioner yder vi professionel rådgivning i alle fondes retsforhold.

Vi rådgiver
blandt andet om

Drift og bestyrelsesarbejde

Opløsning

Sammenlægning af fonde

Stiftelse af fonde

Uddelinger

Vedtægtsændringer

Træk på vores ekspertise

Fonde i forhold til:

Arv og dødsbobehandling

Fonde kan stiftes af både fysiske og juridiske personer. For fysiske personer kan stiftelsen ske i levende live såvel som ved døden. En stiftelse af en fond i forbindelse med dødsfald sker ved oprettelse af et testamente. Det er derfor vigtigt, stiftelsen sker ved en person, som har kendskab til arv, testamente og dødsbobehandling.

Corporate Governance

Corporate Governance i form af anbefalinger om god fondsledelse er en integreret del af fondslovgivningen som et af de eneste retsområder. Det betyder eksempelvis, at bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde skal forholde til anbefalingerne for god fondsledelse og eller følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne ikke følges. Focus Advokater rådgiver fonde herom og bistår med udarbejdelse af procedure for efterlevelse af de anbefalinger, som følges,

Offentlige selskaber og myndighedsudøvelse

Selvejende institutioner og fonde anvendes ofte inden dele af den offentlige forvaltning, som eksempelvis kulturområdet, hvor kulturelle institutioner som museer, teatre og spillesteder er organiseret som selvejende institutioner eller fonde. Dette giver nogle helt særlige juridiske problemstillinger i forhold til samspillet mellem de offentligretlige regler og reglerne om fonde og selvejende institutioner, herunder i forhold til offentlige myndigheders tilsynsforpligtelse over for sådanne selvejende institutioner. Vores eksperter har stor erfaring i rådgivning af såvel offentlige myndigheder, som selvejende institutioner inden for netop dette krydsfelt.

Fonde

Ændring af vedtægter og opløsning

Både erhvervsdrivende fond og ikke-erhvervsdrivende fonde er underlagt tilsyn fra fondsmyndighederne. Det betyder blandt andet, at det kræves fondsmyndighedernes tilladelse, hvis der skal ske ændring af fondes vedtægter, eller fonden ønskes nedlagt ved opløsning/likvidation. Vores eksperter har erfaring i at håndtere dialogen med fondsmyndighederne.

Fonde

Hent rådgivning fra vores eksperter

Henning Moritzen

Henning Moritzen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 48

Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabsret og skatteret

+45 63 14 20 24

Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 57

Søren Borregaard

Partner, advokat (L), Mediator

+45 63 14 20 13

Morten Maagaard Rasmussen

Associeret partner, advokat (L)

+45 63 14 20 46

Jacob Guldborg Rasmussen

Advokat

+45 63 14 20 23

Jeppe G. Vestergaard

Advokat (L) – konstitueret byretsdommer i perioden 1.3-30.6

+45 63 14 20 40

Jette Damgaard

Sagsbehandler – selskabsret og skat

+45 63 14 20 34

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.