Søgning

Retssagsbehandling og voldgift

Vi har stor erfaring med retssager og voldgiftstvister

Med Focus Advokater på din side er du sikret både rådgivning under tvisten og overblik over sagens konsekvenser for din virksomheds videre drift og udvikling.

+21
Retssagsbehandling og voldgift

Den bedste rådgivning kan spare tid og penge

Når en tvist opstår, er det afgørende, at du fra starten er sikret juridisk rådgivning fra kompetente erhvervsadvokater, så du får overblik over sagens jura – og økonomi

Din virksomhed risikerer til hver en tid at blive part i en konflikt. Det kan være, at nogen rejser et krav mod virksomheden, eller at du er nødt til at gå til domstolssystemet for at sikre din virksomheds rettigheder. I en tilspidset situation kan en advokat med erfaring fra lignende voldgifts- og retssager blive afgørende for tvistens udfald.

Voldgift

Vi håndterer alle voldgiftsspørgsmål

International voldgift

Danske voldgift

Byggevoldgifter

Voldgiftsdommerbistand

Fortolkning af voldgiftsklausuler

Tvister om voldgiftsbehandling

Træk på vores ekspertise

Retssagsbehandling og voldgift
i forhold til:

Kommercielle aftaler

I tvister om kommercielle aftaler er juraen fundamentet, men forretningsforståelse og indsigt er nødvendig og basal. Hvor kontraktgrundlaget er kompliceret og omfangsrigt, er det også nødvendigt med erfaring og indsigt hos rådgiveren for overhovedet at være i stand til at gribe konflikten an på korrekt vis. I kommercielle forhold spiller de processuelle regler også ofte en stor betydning – hvor skal sagen anlægges? I hvilket forum? Desuden er lovvalg og viden om selve lovgrundlaget essentiel. Focus Advokaters eksperter sørger for at alle sten vendes.

Offentligretlige forhold

I tvister der involverer offentlige myndigheder, gælder ofte andre og supplerende regler end i ”almindelige” civile sager. Det kræver indsigt i offentlige myndigheders struktur, forvaltningsret samt konkret særlovgivning at kunne håndtere sådanne konflikttyper. Focus Advokater dyrker dette forretningsområde og har stor erfaring med konfliktløsning for kommuner og offentlige myndigheder.

Tvister om fast ejendom

Tvister om fast ejendom omfatter mange retsområder fra entrepriseretten over lejeretten til mangler ved ejendomshandler og hævd. Da en overdragelse af en fast ejendom oftest har stor økonomisk betydning for de involverede parter, er det nødvendigt, at eventuelle tvister håndteres med omhyggelighed, så det bedste resultat opnås. Hos Focus Advokater kan du få den rigtige og den nødvendige rådgivning om alle aspekter af den retlige regulering af fast ejendom.

Vores advokater har den nødvendige procedureerfaring

Vi sikrer gennem intern og ekstern uddannelse, at vores advokater har de optimale forudsætninger for at bistå din virksomhed under en retssag, så processen bliver varetaget professionelt fra start til slut.

Voldgiftsdommere

Vores specialuddannede advokater skaber værdi for kunden

Focus Advokater har flere voldgiftsdommere med særlig diplomuddannelse i at håndtere voldgiftssager – både som parts- og neutral-udpegede voldgiftsmænd og som advokater for en part i en given sag. Herigennem sikrer vi den bedste rådgivning for vores kunder.

Retssagsbehandling og voldgift

Hent rådgivning hos vores eksperter

Karina Dolmer Andersen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 36

Søren Dolmer Andersen

Søren Dolmer Andersen

Partner, advokat (H)

+45 63 14 20 47

Henning Moritzen

Henning Moritzen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 48

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H)

+45 63 14 20 98

Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 57

Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer

+45 63 14 20 21

Christian Dyrhauge-Klargaard

Associeret partner. advokat (H)

+45 63 14 20 52

Jakob Juul-Sandberg

Videnadvokat, ph.d. i lejeret

+45 63 14 20 97

Signe Hastrup Holst

Associeret partner, advokat

+45 63 14 20 14

Henrik Gisløv

Advokat (H), LL.M., Chief Compliance Officer

+45 63 14 20 96

Jacob Guldborg Rasmussen

Advokat

+45 63 14 20 23

Jeppe G. Vestergaard

Advokat (L) – konstitueret byretsdommer i perioden 1.3-30.6

+45 63 14 20 40

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.