Søgning

Hvidvask

Rådgivning om overholdelse af hvidvaskloven

Overtrædelse af de komplekse regler til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme kan udløse bødestraf. Vi tilbyder rådgivning, så det sikres, at reglerne efterleves.

Hvidvask

Har du styr på kravene i hvidvaskloven?

Vi hjælper med at identificere din virksomheds risici og de pligter, som følger af hvidvaskloven

Hvidvask er, når der uberettiget modtages eller skaffes – til sig selv eller andre – del i et økonomisk udbytte eller i midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. Hvidvask er også uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde senere medvirke til at sikre det økonomiske udbytte eller midler fra en strafbar lovovertrædelse. Ligesom forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner er hvidvask.

Den stærke indsats for at bekæmpe hvidvask stiller større og større krav til virksomheders procedurer og politikker på området. Virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens regler har også selv en interesse i at sikre, at virksomheden ikke misbruges til medvirken til strafbare dispositioner. Eksempler på strafbare lovovertrædelser er skatte- eller momsunddragelse, økonomisk kriminalitet og salg af stoffer.

Virksomhedens pligter

Alle virksomheder og personer omfattet af reglerne i hvidvaskloven skal implementere politikker og forretningsgange, der sikrer, at hvidvasklovens formål om at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme forfølges.

Vi oplever, at virksomheder og personer ikke er opmærksomme på kravene i hvidvaskloven – eller i værste fald, at de ikke er bekendt med, at de er omfattet af loven. Vi hjælper derfor med:

 • At fastslå om virksomheden er omfattet af reglerne i hvidvaskloven
 • Udarbejdelse af den for virksomheden skræddersyede risikovurdering og risikostyring
 • Udarbejdelse og implementering af de nødvendige forretningsgange og kontroller
 • Udarbejdelse og implementering af de nødvendige kundekendskabsprocedurer
 • Bistand med overholdelse af opbevaringspligter
 • Vurdering om mulige indberetninger til Hvidvasksekretariatet
 • Udarbejdelse og gennemførelse af undervisning til virksomhedens medarbejdere med henblik på løbende awareness og compliance med hvidvaskreglerne
 • Implementering af en indberetningskanal for virksomhedens ansatte.

Vi anbefaler, at virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven tænkes ind i virksomhedens overordnede complianceprogram.

Skræddersyede løsninger

Vi tilpasser dokumenterne til den enkelte virksomhed, da ingen virksomhed er ens

Identificering af risici

Kundskabsprocedurer

Relevante politikker

Træk på vores ekspertise

Hvidvask
i forhold til:

Compliance og krisehåndtering

Tilsynet er skærpet og interessen markant for at bekæmpe de kriminelles misbrug af danske virksomheder, og det finansielle system til hvidvask. Der er med rette god grund til at sikre, at reglerne overholdes, og at din virksomhed undgår sanktioner, herunder bøde.

Hvidvask

Vores ekspertise

Focus Advokater bistår med alle aspekter af rådgivning relateret til hvidvaskloven. Som oftest er der en kort tidshorisont i sådanne sager. Vi prioriterer at være både grundige, hurtige og effektive. Vi lægger derfor en stor indsats i at kende vores kunder og deres virksomheder, så snart rådgivningen indledes, således at rådgivningen kan ske på mest effektiv vis.

Hvidvask

Hent rådgivning hos vores eksperter

Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 57

Henrik Gisløv

Advokat (H), LL.M., Chief Compliance Officer

+45 63 14 20 96

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til


  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.