Søgning

Inkasso

23. april 2021

Foretagelse af udlæg hos en skyldner

Når en person, der skylder penge, ikke kan eller vil betale, kan den, der har penge til gode (kreditor), efter en inkassoproces oftest få skyldneren fremstillet i fogedretten. I fogedretten kan der foretages udlæg i den formue, som skyldneren måtte have. Det, der foretages udlæg i, kan efterfølgende sælges på auktion, hvor indtægten ved salget bruges til afdrag på eller indfrielse af det beløb, der skyldes.

Nogle gange har skyldneren ikke nogen formue/nogle effekter, der kan foretages udlæg i. Andre gange ejer skyldneren alene effekter, som en kreditor ikke kan kræve bortsalg af. Læs om afgrænsningerne her.

Hvad kan der foretages udlæg i?

Udgangspunktet er, at der kan foretages udlæg i alt af værdi, der tilhører skyldneren. Det vil sige, at det i første omgang skal fastslås, at det, der foretages udlæg i, faktisk tilhører skyldneren – og ikke en anden person f.eks. skyldnerens ægtefælle. Udgangspunktet efter retspraksis er, at den skyldner, som vil hævde, at et aktiv tilhører ægtefællen, har bevisbyrden.

Udlæg kan foretages i rede penge samt i fast ejendom, løsøre, fordringer og andre aktiver, hvis identitet kan fastslås, men ikke i fremtidige erhvervelser. Udlæg kan foretages, selv om aktiverne i forvejen er behæftet. Senest har Højesteret i en kendelse fra marts 2021 fastslået, at der kunne foretages udlæg i et indestående på en skyldners klientkonto hos en advokat med respekt af det tilgodehavende, som advokaten havde på udlægstidspunktet hos den pågældende. Der er også fast praksis for, at en kreditor fra den 1. januar kan få foretaget udlæg i eventuel overskydende skat for det seneste indkomstår – i hvert fald indtil eventuel overskydende skat måtte være blevet udbetalt, eller det måtte vise sig, at der ikke er overskydende skat til udbetaling.


Hvad kan der ikke foretages udlæg i?

Nogle effekter er undtaget fra udlæg, selvom de tilhører skyldneren og har en værdi. Udlæg kan ikke foretages i ”aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”, som det fremgår af retsplejeloven. Hvad der anses som en nødvendig bestanddel af et beskedent hjem beror på, hvorledes disse begreber til enhver tid opfattes i samfundet, og det vil ikke være det samme i 2021, som det var i 2010. For eksempel kan der i dag ikke foretages udlæg i ”almindelige” farve-tv, men kun i mere kostbare fladskærms-tv, ligesom der ikke kan foretages udlæg i ældre mobiltelefon-modeller.


Andre effekter er også undtaget, fordi der er en beskyttelsesværdig interesse for skyldneren i at beholde dem. For eksempel kan der ikke foretages udlæg:

Et konkret eksempel

I en sag fra sidste år fra Østre Landsret anmodede en kreditor blandt andet om udlæg i en bil tilhørende skyldneren (en bil af mærket Peugeot 107, 1,0, 5-dørs). Skyldneren havde købt bilen i 2015 for 40.000 kr., og hun mente, at den havde kørt 150.000 km. Skyldneren anslog værdien af bilen til 7.000 kr. og oplyste, at hun modtog invalidepension og ikke kunne undvære bilen. Bilen var ikke købt som en decideret invalidebil.

Fogedretten foretog udlæg i bilen, idet den ikke var omfattet af retsplejelovens bestemmelser om undtagelser for udlæg, og da den i øvrigt var udlægsegnet. Skyldneren indbragte afgørelsen for landsretten og anførte, at hun led af flere autoimmune sygdomme, og at hun ofte ikke kunne gå ret langt ad gangen. Landsretten stadfæstede afgørelsen og bemærkede, at skyldneren heller ikke over for landsretten havde dokumenteret, at bilen var et nødvendigt hjælpemiddel. Kreditor var under sagen bistået af Focus Advokater. (Afgørelsen er refereret i Fuldmægtigen 2020.252 ØLK).

I en anden afgørelse fra Vestre Landsret fra september 2020 blev resultatet, at der ikke kunne foretages udlæg i en bil, der var indrettet som handicapbil, da bilen efter en samlet vurdering var et nødvendigt hjælpemiddel for skyldneren (se Fuldmægtigen 2020.204 VLK).

Focus Advokater bemærker

Ofte ejer den person, der fremstilles i fogedretten, sjældent effekter, der kan foretages udlæg i. I andre tilfælde vil skyldneren modsætte sig, at der foretages udlæg i de effekter, som skyldneren ejer. Den første forudsætning for at finde ud af, hvad der kan gøres udlæg i, er, at den, der repræsenter kreditor, får udspurgt skyldneren grundigt i fogedretten. Således at det i fogedretten bliver oplyst hvilke effekter, der eventuelt kan foretages udlæg i. Det kræver også viden om retsplejelovens regler for hvilke effekter, der kan undtages for udlæg og hvornår, så unødig proces og omkostninger kan undgås.

Det kræver derfor erfaring og indsigt at gennemføre en udlægsforretning i fogedretten, hvis man skal sikre sig, at man opnår det bedste resultat for kreditor.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning ved inddrivelse af din fordring, er du velkommen til at kontakte vores inkassoteam. Vi har mange års erfaring med inddrivelse af udestående fordringer og gennemførelse af udlægsforretninger i fogedretterne.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.