Søgning

IPR

30. marts 2020

F&H A/S og Christian Bitz dømt for at krænke keramiker Kasper Würtz’s rettigheder

Sø- og Handelsrettens har den 25.3.2020 afgjort, at F&H A/S og Christian Bitz har krænket keramikeren Kasper Heie Würtz’s rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven ved at sælge og markedsføre sit Bitz-stel, der bl.a. kan købes i kendte isenkramforretninger i Danmark.

Sagen i korte træk

Sagen handlede om, hvorvidt keramikprodukter frembagt af Kasper Heie Würtz nød beskyttelse efter ophavsretsloven og/eller markedsføringsloven, og om F&H ApS og Christian Bitz havde handlet retsstridigt ved at sælge og markedsføre lignende keramikprodukter.

Keramikeren Kasper Heie Würtz har tilbage i 2010 frembragt et håndlavet keramikstel, der forhandles i H. Skjalm P i farvetonerne sort og grå (”Würtz-stellet”). Igennem H. Skjalm P bliver Würtz-stellet leveret til udvalgte high-end butikker og restauranter herunder eksempelvis til restaurant NOMA i København.

Sagsøgte F&H A/S og Christian Bitz lancerede i 2016 F&H Bitz-stellet i farverne grå, grøn og sort (”Bitz-stellet”). F&H A/S skulle som grossist sørge for produktion og salg af Bitz-stellet, hvorimod ernæringsekspert Christian Bitz, som bl.a. er kendt fra TV, skulle være frontfigur i markedsføringsøjemed.

Beskyttelse efter ophavsretsloven og markedsføringsloven

Sø- og Handelsretten fandt i nærværende sag, at Würtz-stellet var resultat af en selvstændig skabende indsats, og at stellet derfor nyder beskyttelse efter ophavsretslovens § 1, stk. 1 og markedsføringslovens § 3, stk. 1.  Dette med udgangspunkt i, at der er tale om hånddrejet og håndglaseret keramik af høj kvalitet med særpræg og et selvstændigt kunstnerisk udtryk.  

F&H A/S og Christian Bitz’s krænkelse

Spørgsmålet var herefter, om der forelå krænkelse fra sagsøgtes side ved at sælge og markedsføre Bitz-stellet. Sø- og Handelsretten fandt, at Bitz-stellet ud fra en helhedsvurdering kan forveksles med Würtz-stellet og dettes originalitet. Dette skyldes, at stellene efter rettens vurdering har samme generiske formsprog, herunder at stellene fremtræder med samme matte glasur og med spættede områder.

Retten fandt også, at F&H A/S og Christian Bitz havde tilstræbt efterligning af Würtz-stellet. Der blev i sagen bl.a. fremlagt korrespondance med sagsøgtes kinesiske producent, hvor producenten blev opfordret til at søge inspiration på Kasper Würtz hjemmeside til produktion af Bitz-stellet.

På baggrund af ovenstående nåede retten frem til, at F&H A/S og Christian Bitz havde krænket Kasper Würtz´ rettigheder. Retten fandt imidlertid ikke, at sagsøgtes senere videreudvikling af Bitz-stellet med andre farver krænkede sagsøgers rettigheder. Det var derfor alene sagsøgtes oprindelige efterligninger, som retten mente udgjorde en krænkelse.

Nærværende dom er baseret på en delforhandling, hvorfor Sø- og Handelsretten mangler at tage stilling til spørgsmålet om krav på vederlag og erstatning.

Beskyttelse af brugskunst generelt

Som det fremgår, kan brugskunst, såsom spisestel, både opnå beskyttelse efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Beskyttelse efter ophavsretsloven kan opnås, hvis brugskunst anses som originalt. Det betyder bl.a., at brugskunsten skal være et resultat af kunstnerens personlige og skabende indsats.

Bestemmelsen om god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 3 beskytter erhvervsdrivendes markedsposition (goodwill) og kan finde anvendelse ved illoyal adfærd, herunder i tilfælde af produktefterligning. For at markedsføringslovens § 3 kan finde anvendelse. kræver det imidlertid også, at det produkt, som efterlignes, har særpræg, og at de sammenlignelige produkter kan forveksles.

Træk på vores ekspertise

Focus Advokaters IPR-team kan rådgive dig inden for IPR og markedsføring.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for immaterialret, både om de juridiske aspekter inden for patenter, brugsmodeller, design, varemærker og ophavsret, men også om strategiske overvejelser.​ Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker hjælp til at starte en IPR-sag eller en IPR-strategi for din virksomhed. Fra siden her kan du i øvrigt hente tips til, hvordan du passer på dine varemærker, designs mv.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.