Søgning

Byggeri- og entreprise

17. juni 2021

Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?

Den globale covid-19 pandemi har på grund af de medfølgende produktions- og leveringsudfordringer været medvirkende årsag til, at priserne på byggematerialer er steget. En entreprenør, der har afgivet et tilbud og fået en ordre, bærer som udgangspunkt risikoen for prisstigninger. Det kan føre til væsentlige udfordringer med at få økonomien i et byggeprojekt til at hænge sammen. Læs mere her om entreprenørens muligheder.

Hvilke regler gælder?

Som udgangspunkt gælder ingen regler for kompensation til den entreprenør, der har afgivet et tilbud til en fast pris. Entrepriseaftalen og de standardvilkår, der ofte gælder, kan dog indeholde en regulering af spørgsmålet.


Reguleringen af kravet om godtgørelse i AB 18

For at man kan få godtgørelse efter AB18, skal prisstigningen være indtrådt efter tilbudsdagen. Desuden må der ikke være trådt en aftalt indeksregulering af entreprisesummen i kraft. Materialeprisstigningen ville da være indeholdt i indeksreguleringen.

For at en prisstigning udløser ret til godtgørelse, skal stigningen medføre, at godtgørelsesbeløbet samlet udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen. For at undgå at en hovedentreprenør vil kunne komme i en klemme ved at skulle betale sin underentreprenør godtgørelse (da denne når 0,5 % kravet hurtigere end hovedentreprenøren), er der i reglerne en undtagelse. Undtagelsen betyder, at hvis hovedentreprenøren er forpligtet til at betale godtgørelse til underentreprenøren, kan hovedentreprenøren kræve godtgørelse hos bygherren, selvom 0,5 % grænsen ikke er nået.

Den del af en stigning, der kan udløse godtgørelse og anses som ekstraordinær, er som udgangspunkt alene den del, der overstiger 10 % set i forhold til prisen på tilbudsdagen. Reglerne tager hensyn til, at mindre prisstigninger er normale. Der tillægges derfor 0,5 % pr. hele måned, der går mellem tilbudsdagen og indkøbsdagen. Et produkt indkøbt den første måned efter tilbudsdagen, giver således ret til godtgørelse for den del, der overstiger 10 %. Indkøbes der først måneden efter, er der alene godtgørelseskrav for den del, der overstiger 10,5 % og så videre.

Det er entreprenøren, der skal kunne bevise, at der er tale om en generel prisstigning – for eksempel gennem officielle prislister. Fortjeneste og eventuelle rabatter skal fratrækkes.


Hvilke ”materialer”?

Reguleringen kan omfatte materialer, der i færdig form eller på sædvanlig måde leveres til byggeriet – samt brændstof. Det vil sige, at det er prisen på betonelementet – og ikke prisen på de materialer, som medgår til produktionen af elementet, som entreprenøren kan kræve godtgørelse for prisstigning på.

Focus Advokater bemærker

Prisstigninger har stor økonomisk betydning for entreprenøren. Det er væsentligt at få en vurdering af, om kontraktmaterialet giver mulighed for at vælte en del af risikoen herfor på bygherren. Derudover er det nødvendigt at sikre sig den nødvendige dokumentation for prisstigningerne opgjort for de korrekte perioder. Endvidere er det nødvendigt, at kravet bliver opgjort korrekt over for bygherren på behørig vis for at minimere risikoen for tvister.


Rådgivning

Hos Focus Advokater rådgiver vores entreprise-team entreprenører og professionelle bygherrer samt offentlige myndigheder. Det gælder såvel rådgivning forud for aftaleindgåelse, som under byggeriets udførelse og tvistløsning. Har du brug for sparring eller rådgivning, så træk på vores ekspertise.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.